Program nauki w pierwszym roku szkolenia szachowego:

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 1.     Cel gry, posunięcia, bicia.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Cel gry.    Podstawy.  posunięcia bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,
    Część 2.     Posunięcia bierek.    Podstawy.
    Część 3.     Bicia.    Podstawy.
    Część 4.     Zobacz szachową partię!    Dodatki.
    Część 5.     Skoczek.    Podstawy.
    Część 6.     Ujeżdżanie skoczka.    Dodatki.
    Część 7.     Ciekawostki.    Dodatki.
    Część 8.     Goniec.    Podstawy.
    Część 9.     Pionek.    Podstawy.
    Część 10.     Gra w 8 pionów.    Dodatki.
    Część 11.     Gra w zbieranie grzybów.    Dodatki.
    Część 12.     Zadania dla całej rodziny.    Dodatki.
    Część 13.     Zadania 1 – 32 i 6 testów.    Druk.
    Część 14.     Zadania 1 – 8. Samotna wieża.    1X.
    Część 15.     Zadania 9 – 16. Dwie wieże.    1X.
    Część 16.     Zadania 17 – 32. Samotny hetman.    1X.
    Część 17.     Samotna wieża.    Daj mata!
    Część 18.     Dwie wieże.    Daj mata!
    Część 19.     Samotny hetman.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 2.     Ważne wiadomości.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Szachownica.    Podstawy.
    Część 2.     Bierki szachowe.    Podstawy.
    Część 3.     Ważne wiadomości.    Podstawy.
    Część 4.     Centrum.    Podstawy.
    Część 5.     Gra w debiucie.    Podstawy.
    Część 6.     Maczuga.    Taktyka.
    Część 7.     Zadania 33 – 64 i 6 testów.    Druk.
    Część 8.     Zadania 33 – 49. Goniec.    1X.
    Część 9.     Zadania 50 – 64. Skoczek.    1X.
    Część 10.     Goniec.    Daj mata!
    Część 11.     Skoczek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 3.     Zapis pełny. Mat szewski.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Mat szewski.    Partie.
    Część 2.     Zły wypad hetmana – 1.    Partie.
    Część 3.     Zły wypad hetmana – 2.    Partie.
    Część 4.     Zapis pełny.    Podstawy.
    Część 5.     Zadania 65 – 96 i 6 testów.    Druk.
    Część 6.     Zadania 65 – 72. Wieża z pionami.    1X.
    Część 7.     Zadania 73 – 96. Hetman z pionami.    1X.
    Część 8.     Wieża z pionami.    Daj mata!
    Część 9.     Hetman z pionami.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 4.     Zapis skrócony. Mat Legala.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Mat Legala.    Partie.
    Część 2.     Zapis skrócony.    Podstawy.
    Część 3.     Zadania 97 – 128 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 97 – 103. Pionki.    1X.
    Część 5.     Zadania 104 – 112. Para gońców.    1X.
    Część 6.     Zadania 113 – 120. Dwa skoczki.    1X.
    Część 7.     Zadania 121 – 128. Goniec i skoczek.    1X.
    Część 8.     Pionki.    Daj mata!
    Część 9.     Dwa gońce.    Daj mata!
    Część 10.     Dwa skoczki.    Daj mata!
    Część 11.     Goniec i skoczek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 5.     Posunięcia specjalne.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Promocja pionka.    Podstawy.
    Część 2.     Bicie w przelocie.    Podstawy.
    Część 3.     Roszada.    Podstawy.
    Część 4.     Zadania 129 – 160 i 6 testów.    Druk.
    Część 5.     Zadania 129 – 144. Hetman i wieża.    1X.
    Część 6.     Zadania 145 – 160. Dwa hetmany.    1X.
    Część 7.     Hetman i wieża.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 6.     Remis.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Brak siły matującej.    Podstawy.
    Część 2.     Pat.    Podstawy.
    Część 3.     Zgoda na remis.    Podstawy.
    Część 4.     Reguła 50 posunięć.    Podstawy.
    Część 5.     Trzy razy ta sama pozycja.    Podstawy.
    Część 6.     Wieczny szach.    Podstawy.
    Część 7.     Mat Beniowskiego.    Taktyka.
    Część 8.     Zadania 161 – 192 i 6 testów.    Druk.
    Część 9.     Zadania 161 – 192. Wieża i goniec.    1X.
    Część 10.     Wieża i goniec.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 7.     Pionkożerstwo.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Pionkożerstwo – 1.    Partie.
    Część 2.     Pionkożerstwo – 2.    Partie.
    Część 3.     Zadania 193 – 224 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 193 – 224. Wieża i skoczek.    1X.
    Część 5.     Wieża i skoczek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 8.     Matowanie dwiema ciężkimi figurami.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Mat przekładany (schodkowy).    Daj mata!
    Część 2.     Matowanie ciężkimi figurami.    Końcówki.
    Część 3.     Mat w 2 posunięciach.    Końcówki.
    Część 4.     Matowanie dwiema wieżami.    Końcówki.
    Część 5.     Odcięcie.    Taktyka.
    Część 6.     Zadania 225-256 i 6 testów.    Druk.
    Część 7.     Zadania 225 – 256. Hetman i goniec.    1X.
    Część 8.     Hetman i goniec.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 9.     Matowanie wieżą. Zdobywanie linii.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Matowanie królem i wieżą.    Daj mata!
    Część 2.     Metoda kombinowana.    Końcówki.
    Część 3.     Zdobywanie kolejnych linii.    Końcówki.
    Część 4.     Zadania 257 – 288 i 6 testów.    Druk.
    Część 5.     Zadania 257 – 288. Hetman i skoczek.    1X.
    Część 6.     Hetman i skoczek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 10.     Matowanie wieżą. Zmiana planu gry.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Zmiana planu gry.    Końcówki.
    Część 2.     Zadania 289 – 320 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 289 – 320.  1X.
    Część 4.     Do 8 bierek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 11.     Matowanie hetmanem. Metoda papugi.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Matowanie hetmanem.    Daj mata!
    Część 2.     Metoda kombinowana.    Końcówki.
    Część 3.     Zdobywanie kolejnych linii.    Końcówki.
    Część 4.     Metoda papugi.    Końcówki.
    Część 5.     Zadania 321 – 352 i 6 testów.    Druk.
    Część 6.     Zadania 321 – 352.    1X.
    Część 7.     9 – 12 bierek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 12.     Partia operowa.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Morphy – konsultanci.    Partie.
    Część 2.     Bazy partii. Partia i zadanie dnia.    Dodatki.
    Część 3.     Zadania 353 – 384 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 353 – 384.    1X.
    Część 5.     13 – 16 bierek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 13.     Co to jest studium?     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Studium 1. H. Otten, 1891.    Końcówki.
    Część 2.     Studium 2. P. Heuacker, 1930.    Końcówki.
    Część 3.     Zadania 385 – 416 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 385 – 416.    1X.
    Część 5.     17 – 20 bierek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 14.     Dwa najsłynniejsze studia.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Studium 3. R. Reti, 1921.    Końcówki.
    Część 2.     Studium 4. F. Saavedra, 1895.    Końcówki.
zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Część 3.     Inne słynne studia.    Studia.
    Część 4.     Zadania 417 – 448 i 6 testów.    Druk.
    Część 5.     Zadania 417 – 448.    1X.
    Część 6.     21 – 32 bierek.    Daj mata!

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 15.     Partia włoska.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Nimzowitsch – amator.    Partie.
    Część 2.     Złap figurę!    Taktyka.
    Część 3.     Zadania 449 – 480 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 449 – 464. Samotna wieża.    2X.
    Część 5.     Zadania 465 – 480. 2 wieże.    2X.
    Część 6.     Samotna wieża.    Studia.
    Część 7.     Dwie wieże.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 16.     Ograniczanie figur przeciwnika.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Korpalski – Kłapciński.    Partie.
    Część 2.     Zadania 481 – 512 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 481 – 512. Samotny hetman.    2X.
    Część 4.     Samotny hetman.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 17.     Wspaniała partia Greco – amator.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Wspaniała partia Greco – amator.    Partie.
    Część 2.     Zadania 513 – 544 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 513 – 544. Goniec.    2X.
    Część 4.     Goniec.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 18.     Zatruta owieczka na polu d4.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Fries-Nielsen – Hoen.    Partie.
    Część 2.     Zadania 545 – 576 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 545 – 576. Skoczek.    2X.
    Część 4.     Skoczek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 19.     Gra partii włoskiej z zapisem.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia włoska. Analiza partii.    Partie.
    Część 2.     Zadania 577 – 608 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 577 – 608. Wieża z pionami.    2X.
    Część 4.     Wieża z pionami.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 20.     Podwójne uderzenie.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Podwójne uderzenie.    Końcówki.
    Część 2.     Podwójne uderzenie.    Taktyka.
    Część 3.     Zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.    Taktyka.
    Część 4.     Polowanie na kotleta.    Końcówki.
    Część 5.     Wiązanie.    Taktyka.
    Cześć 6.     Szpila.    Taktyka.
    Część 7.     Słynne zadania.    Taktyka.
    Część 8.     Zadania 609 – 640 i 6 testów.    Druk.
    Część 9.     Zadania 609 – 640. Hetman z pionami.  2X.
    Część 10.     Hetman.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 21.     Podwójne uderzenie. K+H / K+W.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     K+H / K+W.    Końcówki.
    Część 2.     K+H / K+W. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Część 3.     Słynne kombinacje.    Taktyka.
   
Część 4.     Zadania 641 – 672 i 6 testów.    Druk.
   
Część 5.     Zadania 641 – 672. Pionki.    2X.
    Część 6.     Pionki.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 22.     Partia nieśmiertelna.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Anderssen – Kieseritzky.    Partie.
    Część 2.     Realizacja przewagi.    Ćwiczenia.
    Część 3.     Zadania 673 – 704 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 673 – 704. Para gońców.    2X.
    Część 5.     Para gońców.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 23.     Końcówki.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Końcówki. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Część 2.     Końcówki.    Końcówki.
    Część 3.     Zasada Capablanki.    Końcówki.
    Część 4.     Zadania 705 – 736 i 6 testów.    Druk.
    Część 5.     Zadania 705 – 736. 2 skoczki.    2X.
    Część 6.     2 skoczki.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 24.     Plan główny wszelkich końcówek.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Końcówki. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Część 2.     Plan główny – 1.    Końcówki.
    Część 3.     Plan główny – 2.    Końcówki.
    Część 4.     Przełom.    Końcówki.
    Część 5.     Zadania 737 – 768 i 6 testów.    Druk.
    Część 6.     Zadania 737 – 768. Goniec i skoczek.    2X.
    Część 7.     Goniec i skoczek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 25.     Partia wiecznie zielona.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Anderssen – Dufresne.    Partie.
    Część 2.     Zadania 769 – 800 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 769 – 800. Wieża i goniec.    2X.
    Część 4.     Wieża i goniec.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 26.     K+p / K – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki (część 1).     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Część 2.     K+p / K – część 1.    Końcówki.
    Część 3.     Zadania 801 – 832 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 801 – 832. Wieża i skoczek.    2X.
    Część 5.     Wieża i skoczek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 27.     K+p / K – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki (część 2).     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     K+p / K – ciąg dalszy.    Końcówki.
    Część 2.     Zadania 833 – 864 i 6 testów.    Druk.
    Część 3.     Zadania 833 – 864. Hetman i goniec.    2X.
    Część 4.     Hetman i goniec.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 28.     Para pionkowa.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Część 2.     Pola krytyczne.    Końcówki.
    Część 3.     Wzajemny zugzwang.    Końcówki.
    Część 4.     Zugzwang.    Taktyka.
    Część 5.     Zadania 865 – 896 i 6 testów.        Druk.
    Część 6.     Zadania 865 – 896. Hetman i skoczek.    2X.
    Część 7.     Hetman i skoczek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 29.     Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty otwarte.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Obrona rosyjska.    Partie.
    Część 2.     Debiut Damiano.    Partie.
    Część 3.     Słynna pułapka.    Partie.
    Część 4.     Nieprzyjęty gambit królewski.    Partie.
    Część 5.     Przyjęty gambit królewski.    Partie.
    Część 6.     Obrona dwóch skoczków.    Partie.
    Część 7.     Partia wiedeńska.    Partie.
    Część 8.     Różne debiuty otwarte.    Partie.
    Część 9.     Uwolnienie linii.    Taktyka.
    Część 10.     Uwolnienie pola.    Taktyka.
    Część 11.     Zadania 896 – 928 i 6 testów.    Druk.
    Część 12.     Zadania 897 – 928. Hetman i wieża.    2X.
    Część 13.     Hetman i wieża.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 30.     Błędy i pułapki debiutowe. Debiuty zamknięte.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Przyjęty gambit hetmański.    Partie.
    Część 2.     Nieprzyjęty gambit hetmański.    Partie.
    Część 3.     Wariant Cambridge-Springs.    Partie.
    Część 4.     Kontrgambit Albina.    Partie.
    Część 5.     Gambit budapeszteński.    Partie.
    Część 6.     Gambit wołżański.    Partie.
    Część 7.     Różne debiuty zamknięte.    Partie.
    Część 8.     Zlikwidowanie obrońcy.    Taktyka.
    Część 9.     Zaciągnięcie pod mata.    Taktyka.
    Część 10.     Zadania 929 – 960 i 6 testów.    Druk.
    Część 11.     Zadania 929 – 960. Do 8 bierek.    2X.
    Część 12.     Do 8 bierek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 31.     Błędy i pułapki debiutowe. Obrona sycylijska.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Gambit Morra. Kop podstawowy.    Partie.
    Część 2.     Pułapka transsyberyjska.    Partie.
    Część 3.     Wariant Swiesznikowa.    Partie.
    Część 4.     Wariant smoczy.    Partie.
    Część 5.     Wariant Paulsena.    Partie.
    Część 6.     Atak Grand Prix.    Partie.
    Część 7.     Różne debiuty półotwarte.    Partie.
    Część 8.     Przesłona.    Taktyka.
    Część 9.     Blokowanie.    Taktyka.
    Część 10.     Zadania 961 – 992 i 6 testów.    Druk.
    Część 11.     Zadania 961 – 992. 8-12 bierek.    2X.
    Część 12.     8-12 bierek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 32.     Obrona sycylijska.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Karpow – Ungureanu.    Partie.
    Część 2.     Kombinacje obronne.    Taktyka.
    Część 3.     Kontratak.    Taktyka.
    Część 4.     Zadania 993 – 1024 i 6 testów.    Druk.
    Część 5.     Zadania 993 – 1024. 13-16 bierek.    2X.
    Część 6.     13-16 bierek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 33.     Odciągnięcie.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Partia Adams – Torre.    Partie.
    Część 2.     Odciągnięcie.    Taktyka.
    Część 3.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Część 4.     Zadania 1025 – 1056 i 6 testów.    Druk.
    Część 5.     Zadania 1025 – 1056. 17-20 bierek.    2X.
    Część 6.     17-20 bierek.    Studia.

Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Tydzień 34.     Gry na wakacje.     Interaktywny Podręcznik Szachowy, dalej, następna strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,

    Część 1.     Strategiczne gry planszowe.    Dodatki.
    Część 2.     Oglądaj partie „na żywo”!    Dodatki.
    Część 3.     Zadania 1057 – 1088 i 6 testów.    Druk.
    Część 4.     Zadania 1057 – 1088. 21-32 bierek.    2X.
    Część 5.     21-32 bierek.    Studia.