Zbiór zadań szachowych dla początkujących.

Tryb rozwiązywania zadań.

    Posunięcia bierek.    Podstawy.
    Pionek.    Podstawy.
    Skoczek.    Podstawy.
    Goniec.    Podstawy.
    Ujeżdżanie skoczka.    Dodatki.
    Cel gry.    Podstawy. następna strona
    Bicia.    Podstawy.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 8.     Samotna wieża.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 9 – 16.     Dwie wieże.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 17 – 32.     Samotny hetman.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 33 – 49.     Goniec.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 50 – 64.     Skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 65 – 72.     Wieża z pionami.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 73 – 96.     Hetman z pionami.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 97 – 103.     Pionki.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 104 – 112.     Para gońców.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 113 – 120.     Dwa skoczki.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 121 – 128.     Goniec i skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 129 – 144.     Hetman i wieża.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 145 – 160.     Dwa hetmany.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 161 – 192.     Wieża i goniec.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 193 – 224.     Wieża i skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 225 – 256.     Hetman i goniec.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 257 – 288.     Hetman i skoczek.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 289 – 320.  1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 321 – 352.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 353 – 384.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 385 – 416.    1X.
    Mat w 1 ruchu.     Zadania 417 – 448.    1X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 449 – 464.     Samotna wieża.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 465 – 480.     Dwie wieże.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 481 – 512.     Samotny hetman.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 513 – 544.     Goniec.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 545 – 576.     Skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 577 – 608.     Wieża z pionami.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 609 – 640.     Hetman z pionami.  2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 641 – 672.     Pionki.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 673 – 704.     Para gońców.     2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 705 – 736.     Dwa skoczki.     2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 737 – 768.     Goniec i skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 769 – 800.     Wieża i goniec.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 801 – 832.     Wieża i skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 833 – 864.     Hetman i goniec.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 865 – 896.     Hetman i skoczek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 897 – 928.     Hetman i wieża.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 929 – 960.     Do 8 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 961 – 992.     9-12 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 993 – 1024.     13-16 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 1025 – 1056.     17-20 bierek.    2X.
    Mat w 2 ruchach.     Zadania 1057 – 1088.     21-32 bierek.    2X.
    Gra w debiucie.    Podstawy.
    Mat przekładany (schodkowy).    Daj mata!
    Matowanie ciężkimi figurami.    Końcówki.
    Mat w 2 posunięciach.    Końcówki.
    Matowanie dwiema wieżami.    Końcówki.
    Matowanie królem i wieżą.    Daj mata!
    Metoda kombinowana.    Końcówki.
    Zdobywanie kolejnych linii.    Końcówki.
    Zmiana planu gry.    Końcówki.
    Matowanie hetmanem.    Daj mata!
    Metoda kombinowana.    Końcówki.
    Zdobywanie kolejnych linii.    Końcówki.
    Metoda papugi.    Końcówki.
    Mat szewski.    Partie.
    Zły wypad hetmana – 1.    Partie.
    Zły wypad hetmana – 2.    Partie.
    Zobacz szachową partię!    Dodatki.
    Ciekawostki.    Dodatki.
    Szachownica.    Podstawy.
    Samotna wieża.    Daj mata!
    Dwie wieże.    Daj mata!
    Samotny hetman.    Daj mata!
    Goniec.    Daj mata!
    Skoczek.    Daj mata!
    Wieża z pionami.    Daj mata!
    Hetman z pionami.    Daj mata!
    Pionki.    Daj mata!
    Dwa gońce.    Daj mata!
    Dwa skoczki.    Daj mata!
    Goniec i skoczek.    Daj mata!
    Hetman i wieża.    Daj mata!
    Wieża i goniec.    Daj mata!
    Wieża i skoczek.    Daj mata!
    Hetman i goniec.    Daj mata!
    Hetman i skoczek.    Daj mata!
    Do 8 bierek.    Daj mata!
    9 – 12 bierek.    Daj mata!
    13 – 16 bierek.    Daj mata!
    17 – 20 bierek.    Daj mata!
    21 – 32 bierek.    Daj mata!
    Zapis pełny.    Podstawy.
    Zapis skrócony.    Podstawy.
    Mat Legala.    Partie.
    Maczuga.    Taktyka.
    Mat Beniowskiego.    Taktyka.
    Odcięcie.    Taktyka.
    Złap figurę!    Taktyka.
    Podwójne uderzenie.    Końcówki.
    Podwójne uderzenie.    Taktyka.
    Zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.    Taktyka.
    Polowanie na kotleta.    Końcówki.
    Wiązanie.    Taktyka.
    Szpila.    Taktyka.
    Słynne zadania.    Taktyka.
    K+H / K+W.    Końcówki.
    Odciągnięcie.    Taktyka.
    Słynne kombinacje.    Taktyka.
    Zugzwang.    Taktyka.
    Uwolnienie linii.    Taktyka.
    Uwolnienie pola.    Taktyka.
    Zlikwidowanie obrońcy.    Taktyka.
    Zaciągnięcie pod mata.    Taktyka.
    Przesłona.    Taktyka.
    Blokowanie.    Taktyka.
    Kombinacje obronne.    Taktyka.
    Kontratak.    Taktyka.
    Końcówki. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Końcówki. Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Plan główny – 1.    Końcówki.
    Plan główny – 2.    Końcówki.
    Przełom.    Końcówki.
    Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    K+p / K – część 1.    Końcówki.
    K+p / K – ciąg dalszy.    Końcówki.
    Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
    Pola krytyczne.    Końcówki.
    Wzajemny zugzwang.    Końcówki.
    Promocja pionka.    Podstawy.
    Bicie w przelocie.    Podstawy.
    Roszada.    Podstawy.
    Brak siły matującej.    Podstawy.
    Pat.    Podstawy.
    Pionkożerstwo – 1.    Partie.
    Pionkożerstwo – 2.    Partie.
    Partia Morphy – konsultanci.    Partie.
    Partia Nimzowitsch – amator.    Partie.
    Partia Korpalski – Kłapciński.    Partie.
    Wspaniała partia Greco – amator.    Partie.
    Partia Fries-Nielsen – Hoen.    Partie.
    Partia włoska. Analiza partii.    Partie.
    Partia Anderssen – Kieseritzky.    Partie.
    Partia Anderssen – Dufresne.    Partie.
    Obrona rosyjska.    Partie.
    Debiut Damiano.    Partie.
    Słynna pułapka.    Partie.
    Nieprzyjęty gambit królewski.    Partie.
    Przyjęty gambit królewski.    Partie.
    Obrona dwóch skoczków.    Partie.
    Partia wiedeńska.    Partie.
    Różne debiuty otwarte.    Partie.
    Przyjęty gambit hetmański.    Partie.
    Nieprzyjęty gambit hetmański.    Partie.
    Wariant Cambridge-Springs.    Partie.
    Kontrgambit Albina.    Partie.
    Gambit budapeszteński.    Partie.
    Gambit wołżański.    Partie.
    Różne debiuty zamknięte.    Partie.
    Gambit Morra. Kop podstawowy.    Partie.
    Pułapka transsyberyjska.    Partie.
    Wariant Swiesznikowa.    Partie.
    Wariant smoczy.    Partie.
    Wariant Paulsena.    Partie.
    Atak Grand Prix.    Partie.
    Różne debiuty półotwarte.    Partie.
    Partia Karpow – Ungureanu.    Partie.
    Partia Adams – Torre.    Partie.
    Studium 1. H. Otten, 1891.    Końcówki.
    Studium 2. P. Heuacker, 1930.    Końcówki.
    Studium 3. R. Reti, 1921.    Końcówki.
    Studium 4. F. Saavedra, 1895.    Końcówki.
zadania interaktywne, dużo bierek, Interaktywny Podręcznik Szachowy, wróć, poprzednia strona, odnośnik, link, nauka szachów, lekcje szachowe, szachy,     Inne słynne studia.    Studia.
    Samotna wieża.    Studia.
    Dwie wieże.    Studia.
    Samotny hetman.    Studia.
    Goniec.    Studia.
    Skoczek.    Studia.
    Wieża z pionami.    Studia.
    Hetman.    Studia.
    Pionki.    Studia.
    Para gońców.    Studia.
    Dwa skoczki.    Studia.
    Goniec i skoczek.    Studia.
    Wieża i goniec.    Studia.
    Wieża i skoczek.    Studia.
    Hetman i wieża.    Studia.
    Hetman i goniec.    Studia.
    Hetman i skoczek.    Studia.
    Do 8 bierek.    Studia.
    9 – 12 bierek.    Studia.
    13 – 16 bierek.    Studia.
    17 – 20 bierek.    Studia.
    21 – 32 bierek.    Studia.