Gry (spis treści).

1.     Szachy.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w szachy.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 28.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

2.     Szachy 960.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w „Szachy 960” (dawna nazwa: Szachy Fischera).
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 28.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

3.     Szachy romantyczne.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w „Szachy romantyczne”. Autor gry – Michał Ryszard Wójcik.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 28.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

4.     Królewski żeton.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w wariant szachów „Królewski żeton”. Autor gry – Michał Ryszard Wójcik.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 28.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

5.     Szachy pasywne.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w „Szachy pasywne”. Autor gry – Michał Ryszard Wójcik.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 29.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

6.     Korpalski Chess.
Przepisy gry „Korpalski Chess”. Autor gry – Robert Korpalski.
Do tej gry utworzony już został interfejs, ale jeszcze nie jest opublikowany, bo ciągle trwa jego testowanie i poprawianie.
Ta strona opublikowana została 26.09.2019 i nie jest pobierana z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

7.     Pionki.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w „Pionki”. Autor gry – Michał Ryszard Wójcik – na podstawie opracowań Roberta Korpalskiego i Algierda Tarachowicza.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 1.08.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale treści z tego podręcznika zostały tu przeniesione.

8.     Endgame Chess Variant.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w „Endgame Chess Variant”. Autor gry – Michał Ryszard Wójcik – na podstawie opracowań Roberta Korpalskiego i Algierda Tarachowicza.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 31.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale treści z tego podręcznika zostały tu przeniesione.

9.     Pozbijaj żetony!
Ćwiczenia interaktywne „Pozbijaj żetony”! Żetony to pasywne bierki szachowe. Autorzy gry – Michał Wójcik i Robert Korpalski.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 2.08.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale treści z tego podręcznika zostały tu przeniesione.

10.     Szachy z kamieniami.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność gry w „Szachy z kamieniami”. Hinderstone Chess. Autor gry – Michał Ryszard Wójcik. Data powstania gry – 19.08.2023.
Ten zbiór ćwiczeń obecnie jest w trakcie rozbudowy od 19.08.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.