Demo.

Tutaj jest darmowy przegląd, żeby można było spokojnie zapoznać się z możliwościami naszej platformy przed dokonaniem opłaty.

1.     Zadanie dla trenera.

    Film – Zadanie dla trenera.
W tym zadaniu nie występuje wstępna faza samodzielnej analizy w pasywnym trybie demonstracyjnym i od razu aktywnie działa silnik szachowy, który zmuszony jest do reakcji na każde wykonane posunięcie. Gdy posunięcie jest prawidłowe (zgodne z wpisanym rozwiązaniem), to silnik wykonuje posunięcie narzucone przez autora zadania, czyli zgodne z wpisanym rozwiązaniem. Gdy jednak użytkownik wykona błędny ruch, czyli niezgodny z wpisanym rozwiązaniem zadania, to pojawia się polecenie [COFNIJ], do którego należy się zastosować, ale silnik i tak w odpowiedzi wykonuje ruch za przeciwnika, a robi go na podstawie swoich obliczeń, które nie muszą dać optymalnego efektu, szczególnie wtedy, gdy pracuje na mało wydajnym urządzeniu lub ma nastawiony zbyt krótki czas do namysłu.
Gdy rozwiązuje się zadanie, które nie ma wstępnej fazy samodzielnej analizy, a rozwiązanie tego zadania składa się z kilku lub wielu wariantów, to po zaliczeniu pierwszego wariantu ukazuje się procent zaawansowania i należy wtedy nacisnąć na przycisk [kolejny wariant…] (oczywiście powinno się zastosować do tego polecenia), ale w tym kolejnym wariancie trzeba samodzielnie powtórzyć poprawnie ustalone już pierwsze prawidłowe posunięcie (bądź kilka już ustalonych prawidłowych ruchów) i dopiero wtedy silnik wykonuje inny ruch, po którym należy ustalić kolejne prawidłowe posunięcia w tym wariancie i po jego zaliczeniu, gdy są następne warianty, to w nich również należy samodzielnie wykonać te pierwsze ustalone wcześniej poprawne ruchy przed rozwiązywaniem kolejnego wariantu.

 

2.     Egzamin.

    Film – Egzamin.

2
Natalia Bednarczyk

Zdjęcie – Natalia Bednarczyk (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Mat w 2 posunięciach

zadanie 2

 

 

 

 

 

Pośrodku, na prawo od statycznego diagramu SVG prezentującego pozycję, znajduje się aktywny przycisk [zadanie 2] i w niego należy kliknąć, by interaktywnie rozwiązywać zadanie. Ale u góry, po lewej stronie diagramu SVG przestawiającego pozycję (po kliknięciu w ten diagram – pokazuje się on w trybie pełnoekranowym), znajdują się 2 aktywne przyciski:
– [graj] – można zagrać w tej pozycji przeciwko silnikowi,
– [ćwicz] – można samodzielnie analizować tę pozycję na szachownicy interaktywnej.
Po prawej stronie znajduje się obrazek automatycznie pobierany z treści strony i umieszczony jest on po prawej stronie od interaktywnej szachownicy, na której rozwiązuje się zadanie. Po kliknięciu w ten obrazek, można zobaczyć go w trybie pełnoekranowym.

1 FAZA:
W tym zadaniu występuje wstępna faza samodzielnej analizy w pasywnym trybie demonstracyjnym. W tej analizie samemu podejmuje się decyzje odnośnie wyboru posunięcia – zarówno dla białych, jak i dla czarnych, a silnik kontroluje jedynie poprawność wykonywanych ruchów i nie dopuszcza do wykonywania posunięć nieprawidłowych, czyli niezgodnych z zasadami gry w szachy.
To, że pracujemy obecnie w fazie pasywnej widać po tym, że wokół diagramu znajduje się zaciemniona obwódka.
Ta interaktywna szachownica, w tym pasywnym trybie samodzielnej analizy, automatycznie wychwytuje i ogłasza każde zakończenie gry – wygraną poprzez danie mata lub remis osiągnięty w dowolny sposób opisany przepisami gry (brak siły matującej, pat, trzykrotne powstanie identycznej pozycji, reguła 50 posunięć).
W trybie pasywnym można skorzystać z podpowiedzi silnika (przypominam, że może ona nie być optymalna) poprzez naciśnięcie na trójkącik umieszczony po prawej stronie szachownicy, który pokazuje też kto jest na ruchu i w którym kierunku przesuwają się pionki tej strony, która jest na posunięciu (ten kierunek można też odczytać ze współrzędnych umieszczonych na obwódce szachownicy). Jednak skorzystanie z tej podpowiedzi silnika nie jest zgodne z samodzielnością analizy, więc po naciśnięciu trójkącika w tym pasywnym trybie wyskakuje okienko, które wskazuje na niestosowność dokonanej prośby, ale po jego zamknięciu, silnik wykonuje posunięcie, które uważa – zazwyczaj słusznie – za najlepsze.
W zadaniach łatwych (oczywiście łatwych dla konkretnego rozwiązującego) należy tę pierwszą fazę pominąć i od razu kliknąć w przycisk {egzamin} i nawet w zadaniach trudnych nie należy nadmiernie przeciągać fazy samodzielnej analizy.

2 FAZA:

Zrzut ekranu - pasywny widok - interaktywnej szachownicy po użyciu przycisku {egzamin}.

Zrzut ekranu – pasywny widok – interaktywnej szachownicy po użyciu przycisku {egzamin}.

Po kliknięciu w przycisk {egzamin} nie należy klikać w przycisk [pokaż], który się pojawił i kusi swoją obecnością, ale należy spróbować samodzielnie rozwiązać zadanie wykonując posunięcia na interaktywnej szachownicy, gdy silnik wykonuje posunięcia przeciwnej strony. Oczywiście natychmiast powinno się stosować do komunikatu [cofnij].
To, że pracujemy obecnie w fazie aktywnej widać po tym, że wokół diagramu nie ma już zaciemnionej obwódki.
Gdy rozwiązuje się zadanie, które ma wstępną fazę samodzielnej analizy, a rozwiązanie tego zadania składa się z kilku lub wielu wariantów, to po zaliczeniu pierwszego wariantu ukazuje się procent zaawansowania i należy wtedy nacisnąć na przycisk [kolejny wariant…] (oczywiście powinno się zastosować do tego polecenia), ale w tym kolejnym wariancie nie trzeba już samodzielnie powtarzać poprawnie ustalonego już pierwszego prawidłowego posunięcia, bądź kilku już ustalonych prawidłowych ruchów, bo są one już automatycznie wykonane na interaktywnej szachownicy i wtedy silnik wykonuje jakiś inny ruch, po którym należy ustalić kolejne prawidłowe posunięcia w tym wariancie i po jego zaliczeniu, gdy są następne warianty, to w nich również nie trzeba samodzielnie wykonywać pierwszych ustalonych wcześniej poprawnych ruchów, bo są one automatycznie wykonane przed rozwiązywaniem kolejnego wariantu.

 

3.     Bez zbędnych bierek.

    Film – Bez króla.

ćwiczenie 1     Proszę kliknąć w przycisk [ćwiczenie 1], by rozpocząć grę przeciwko silnikowi!

 

Podział na:
[zadania] interaktywne i [ćwiczenia] interaktywne:

W [zadaniach], jak to już było wcześniej opisane, gdy posunięcie jest prawidłowe (zgodne z wpisanym rozwiązaniem), to silnik wykonuje posunięcie narzucone przez autora zadania, czyli zgodne z wpisanym rozwiązaniem. Gdy jednak użytkownik wykona błędny ruch, czyli niezgodny z wpisanym rozwiązaniem zadania, to pojawia się polecenie [COFNIJ], do którego należy się zastosować, ale silnik i tak w odpowiedzi wykonuje ruch za przeciwnika, a robi go na podstawie swoich obliczeń, które nie muszą dać optymalnego efektu, szczególnie wtedy, gdy pracuje na mało wydajnym urządzeniu lub ma nastawiony zbyt krótki czas do namysłu.

W [ćwiczeniach] silnik gra samodzielnie, bo nie ma wpisanego rozwiązania, bądź nawet, gdy takie ukryte rozwiązanie jest wpisane, to silnik ma takie ustawienie, że podczas samodzielnej gry nie korzysta z tak wpisanego rozwiązania. Jakość gry silnika zależy od wydajności urządzenia, na którym pracuje (łatwiej z nim się wygra, gdy pracuje na starej lub zużytej komórce) i od tego jaki ma wpisany czas do namysłu. Ten czas do namysłu warto jest samemu sobie dostosować poprzez użycie kółeczka narzędziowego znajdującego się obok pola a8 interaktywnej szachownicy.

ćwiczenie 2     Proszę kliknąć w przycisk [ćwiczenie 2], by rozpocząć grę przeciwko silnikowi Apronus!

 

Tryb „CHESS ENDGAME VARIANT”.

Do tworzenia zadań i ćwiczeń interaktywnych w Kursie Interaktywnym SzachyDzieciom.pl używamy interfejsu Apronus, którego silnik szachowy działa w trybie „Chess Engame Variant”, czyli gdy widzi obydwa króle, to obsługuje normalną grę w szachy, w której celem jest danie mata. Gdy nie ma obydwu króli, to wygrywa: promocja, wybicie lub zablokowanie. A gdy król jest tylko u jednej strony, to jej celem oczywiście jest: promocja, wybicie lub zablokowanie, a strona, która nie ma króla, to gra w normalne szachy, bo króla ma przeciwnik i jej celem jest oczywiście danie mata.

ćwiczenie 3     Proszę kliknąć w przycisk [ćwiczenie 3], by rozpocząć grę przeciwko silnikowi!