Kurs Interaktywny SzachyDzieciom.pl – wstęp.

13.08.2023:

Platforma Kurs Interaktywny SzachyDzieciom.pl dostosowana jest głównie do pracy na szkolnych monitorach interaktywnych, ale sprawnie działa też na komputerach, tabletach i komórkach.
Wykorzystuje innowacyjny interfejs stworzony przez dr Michała Ryszarda Wójcika.

Wśród ponad tysiąca stron internetowych znajdziecie tu:

– sekcję INTERAKTYWNY PODRĘCZNIK SZACHOWY – program szkolenia szachowego w pierwszym roku nauki,

– sekcję TRENUJ – 180 tysięcy interaktywnych zadań wygenerowanych automatycznie z dobrze dobranych zbiorów – zadania dobierane są losowo w pakietach zawierających 7 zadań,

– sekcję ZADANIA – 20 tysięcy interaktywnych zadań opracowanych ręcznie przez autora – Roberta Korpalskiego,

– sekcję ZAGRAJ – szachownica demonstracyjna kontrolowana silnikiem szachowym,

– sekcję USTAW – można samemu ustawiać szachowe pozycje i tworzyć interaktywne ćwiczenia,

– sekcję GRY: Szachy pasywne, Szachy romantyczne, Szachy z kamieniami, Królewski żeton, Korpalski Chess, Endgame Chess Variant, Żetony, Pionki.

– sekcję FILMY – filmy instruktażowe Roberta Korpalskiego – kanał YouTube SzachyDzieciom @szachydzieciom5719,

– sekcję ELEMENTARZ – interaktywna nauka posunięć szachowych bierek – najlepiej w indywidualnej pracy z bardzo młodym dzieckiem.

 

19.08.2023.     Wprowadzona została zmiana w działaniu interfejsu Apronus obsługującego interaktywne szachownice – zostały wprowadzone kamienie (obecnie są to szare kółeczka), które całkowicie wyłączają z gry poszczególne pola szachownicy.

7.08.2023.     Ogłoszenie.     Rozważamy wprowadzenie wersji offline za dodatkową opłatą, żeby można było używać naszej platformy bez dostępu do Internetu. To wymaga sporo pracy, dlatego podejmiemy się tego dopiero wtedy, gdy zbierze się odpowiednio dużo chętnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

1.08.2023.     Wprowadziliśmy sekcję Gry. Do końca wakacji, czyli do 4.09.2023, ta sekcja jest za darmo. Inaczej: Ten zbiór ćwiczeń jest dostępny publicznie bez utrudnień wynikających z braku wykupionej subskrypcji do dnia 4.09.2023.

28.07.2023.     Wprowadzona została zmiana w działaniu interfejsu Apronus obsługującego interaktywne szachownice – w tych zadaniach, w których występuje wstępna faza analityczna (szachownica otoczona obwódką) i do fazy aktywnej należy przejść poprzez kliknięcie w przycisk „egzamin”. Obecnie w tych zadaniach w fazie aktywnej (po jej uruchomieniu poprzez przycisk „egzamin”) nie trzeba już w rozwiązywanych kolejnych wariantach powtarzać prawidłowo ustalonych wcześniej początkowych posunięć.

27.07.2023.     Wprowadziliśmy sekcję Demo. Tutaj jest darmowy przegląd, żeby można było spokojnie zapoznać się z możliwościami naszej platformy przed dokonaniem opłaty.

26.07.2023.     Zmieniliśmy lewy obrazek na stronie głównej oraz wprowadziliśmy sekcję Nowości.

26.07.2023.     Cena wzrosła do 200zł za rok.

 

Filmy SzachyDzieciom – https://szachydzieciom.pl/?page_id=93080.

 

W razie usterek na szkolnej tablicy interaktywnej należy zgłosić się do szkolnego informatyka.
Prawidłowa praca w trybie tabletowym wymaga aktualnego systemu i aktualnej przeglądarki.

 

Tryb „CHESS ENDGAME VARIANT”.

Do tworzenia zadań i ćwiczeń interaktywnych w Kursie Interaktywnym SzachyDzieciom.pl używamy interfejsu Apronus, którego silnik szachowy działa w trybie „Chess Engame Variant”, czyli gdy widzi obydwa króle, to obsługuje normalną grę w szachy, w której celem jest danie mata. Gdy nie ma obydwu króli, to wygrywa: promocja, wybicie lub zablokowanie. A gdy król jest tylko u jednej strony, to jej celem oczywiście jest: promocja, wybicie lub zablokowanie, a strona, która nie ma króla, to gra w normalne szachy, bo króla ma przeciwnik i jej celem jest oczywiście danie mata.

 

Od 24.06.2022 za darmo są (nie wymagają płatnej subskrypcji) w Kursie Interaktywnym SzachyDzieciom.pl:
– dział „zagraj” – tablica demonstracyjna kontrolowana silnikiem szachowym – https://szachydzieciom.pl/?page_id=52608 – silnik nastawiony tu jest na słabą, pasywną grę,
– pierwszy zbiór zadań „Elementarz” – utworzony 10.05.2022 – https://szachydzieciom.pl/?page_id=91639.

Odpłatne są (wymagają płatnej rocznej subskrypcji 200 zł) jedynie 2 główne działy:
– zadania – https://szachydzieciom.pl/?page_id=57281,
– podręcznik – https://szachydzieciom.pl/?page_id=48586
oraz 2 nowo utworzone działy:
– trenuj – https://szachydzieciom.pl/?page_id=93092,
– ustaw – https://szachydzieciom.pl/?page_id=93074 – tu silnik stara się grać dobrze.

W dziale „podręcznik” darmowy jest jednak dział tematyczny „Druk”. W każdym Tygodniu znajduje się jedna część Tygodnia (oznaczona: „Druk”), w której można wydrukować zestaw 32 zadań z załączonymi (w oddalonym miejscu) rozwiązaniami tych zadań, a w Tygodniach 1 – 28 można ponadto wydrukować 6 testów (po 6 zadań w każdym), a w nich rozwiązań nie ma. Tydzień 1, część 13, Druk – https://szachydzieciom.pl/?page_id=2017.

 

Obecnie Kurs działa w dwóch różnych przestrzeniach – jako Podręcznik (Interaktywny Podręcznik Szachowy) i jako tryb zadaniowy.

Tryb zadaniowy pobiera z treści Podręcznika wskazane zadania i ćwiczenia wykonane szachowym interfejsem Apronus (https://www.apronus.com/chess/) oraz różne obrazki (rysunki, zdjęcia, GIF-y, grafiki, diagramy itp.).

Od listopada 2020 roku Kurs interaktywny – platforma dostosowana do nauki w szkołach – stał się odpłatny – należy wykupić roczną subskrypcję, by z całości korzystać z Kursu bez jakichkolwiek utrudnień. Wciąż jednak można pracować w wersji darmowej, ale w głównych działach napotka wtedy się na znaczne utrudnienia (często wyskakujące okienka), które mają przypominać, że twórcy Kursu chcą być docenieni za swoją pracę, ale jednak można się zapoznać za darmo – pomimo tych utrudnień – z całością treści, co pozwala na podjęcie w pełni świadomej decyzji wykupienia subskrypcji. Po uaktywnieniu odpłatnej subskrypcji kolejna wpłata daje subskrypcję na kolejny rok i liczy się od dnia upływu pełnego roku od ostatniej wpłaty, więc prosimy, byście niepotrzebnie nie zwlekali z kolejną wpłatą, a można też od razu zapłacić za kilka lat.

Głównym celem Kursu interaktywnego SzachyDzieciom jest umożliwienie skutecznego szkolenia szachowego, z wykorzystaniem tablicy interaktywnej lub projektora, podczas szkolnych lekcji lub szachowych zajęć pozalekcyjnych. By temu celowi lepiej służyć, w Kursie zastosowana została wielka czcionka i przez to treść Kursu nieco gorzej prezentuje się w smartfonach.

 

Na facebooku – głównie w celu propagandowym – założyłem stronę „SzachyDzieciom.pl” i na niej publikuję zadania wybrane z treści Kursu, a szczególnie nowe zadania, które dopiero mają być zamieszczone w Kursie oraz obrazy pochodzące z Kursu.

Kurs interaktywny SzachyDzieciom.pl – facebook – https://www.facebook.com/SzachyDzieciom/.

Na Youtube założyłem – głównie w celu instruktażowym – kanał SzachyDzieciom i za pomocą filmików prezentuję jak działa Kurs oraz jak można pracować na monitorze interaktywnym wykorzystując Kurs.

SzachyDzieciom – kanał Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCBJcmVX5uxqmvhM6dtOhDdA/videos

 

W sierpniu 2022 wprowadzona została zmiana – głównie w bardziej skomplikowanych zadaniach – polegająca na tym, że najpierw należy samodzielnie pozycję przeanalizować bez pomocy szachowego silnika poprzez samodzielne ustalanie i wykonywanie posunięć obydwu stron (za białe i za czarne) i dopiero po tym przygotowaniu należy kliknąć w przycisk „egzamin” i rozwiązać zadanie na w pełni interaktywnej szachownicy tak działającej, że posunięcia za przeciwnika wykonuje silnik szachowy.
Takie przymuszenie do samodzielnej pracy analitycznej jest w procesie szkolenia szachowego nadzwyczaj ważne, bo bez wdrożenia się do rzetelnej analitycznej pracy treningowej trudno liczyć na osiągnięcie znaczących szachowych sukcesów.

 

W Kursie interaktywnym SzachyDzieciom.pl w trybie zadaniowym zastosowana została ciekawa opcja. Oznaczona jest kostką. Wiadomo, że rzut kostką daje losowo różne ustawienia, a tutaj kliknięcie w ikonę kostki powoduje, że zadania prezentowane są w losowo wybranych ustawieniach. Może być zamieniony kolor bierek i może być też przekręcona szachownica. W ten sposób pojawia się konieczność zwrócenia uwagi na umieszczone obok szachownicy współrzędne oraz trójkąty pokazujące, które bierki są na posunięciu i w którą stronę idą pionki tego koloru. Nauczycielom szachów i szachowym trenerom nie muszę chyba tłumaczyć, jak istotne metodycznie narzędzie otrzymali.

 

Kurs interaktywny Szachy Dzieciom to nietypowa książka szachowa dla dzieci. Dzięki temu, że znajduje się w Internecie, ma aktywną treść i tę treść wciąż można wzbogacać. To także szachowy podręcznik dla nauczycieli, dla rodziców i dla instruktorów szachowych.

 

 • Program nauki w pierwszym roku szkolenia szachowego.
Anna Uhryn, Mateusz Uhryn, Łukasz Uhryn, Robert Korpalski, Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, Wrocław, 10-12.08.2018, Hala Stulecia, zdjęcie - Wojciech Zawadzki,

Anna Uhryn, Mateusz Uhryn, Łukasz Uhryn, Robert Korpalski. Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, Wrocław, 10-12.08.2018. Zdjęcie – Wojciech Zawadzki.

Kurs interaktywny SzachyDzieciom.pl to realizowany przeze mnie program nauki w pierwszym roku szkolenia szachowego i dlatego składa się z 34 TYGODNI, bo zajęcia dla początkujących w poszczególnych grupach szkoleniowych prowadzę raz w tygodniu, a tyle tygodni ma zwykle rok szkolny, gdy nie ma przerw w nauce spowodowanych nieobecnością nauczyciela, bądź uczniów (z uwzględnieniem początkowej straty 1 – 2 tygodni na przeprowadzenie naboru uczestników zajęć).
 

 • Kurs – już nie jest za darmo!
gra w debiucie

Gra w debiucie. Animacja.

Kurs interaktywny Szachy dla Dzieci jest obecnie dokumentem internetowym odpłatnym. Wielka praca włożona w jego utworzenie spowodowała, że korzystanie z tej książki stało się odpłatne, tym bardziej, że nie chcemy zamieszczać w niej reklam (by nie rozpraszały uwagi użytkowników – szczególnie podczas lekcji). Obecnie moim współpracownikiem jest Michał Ryszard Wójcik. Jest administratorem i tworzy coraz lepsze oprogramowanie.

 

 

 • „Edukacja przez szachy w szkole” z Kursem.
100_7884

Prowadzę zajęcia w ramach kursu dla nauczycieli – zdjęcie wykonał Dieter Kalla.

Uważam, że Kurs interaktywny Szachy Dzieciom jest bardzo wartościowym materiałem do korzystania przez nauczycieli prowadzących lekcje w ramach projektu „Edukacja przez szachy w szkole”, gdyż:

– nadaje się do wyświetlania projektorem,

– świetnie działa na tablicy interaktywnej,

– ma treść dobraną przez trenera szachowego,

– jest to program sprawdzony w praktyce,

– zawiera dużo diagramów (zasada poglądowości),

– posiada liczne interaktywne diagramy sprawdzające (zasada trwałości),

– pozwala rozgrywać kluczowe pozycje przeciwko szachowym programom komputerowym na interaktywnych diagramach (aktywne utrwalanie),

– ma bardzo wiele różnorodnych zadań szachowych przedstawionych na diagramach interaktywnych (aktywność).

 

   

 • Treść podstawowa i dodatkowa.
Eryk Krawczyk i Robert Korpalski, Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich, Hala Stulecia, Wrocław, 7.08.2017

Eryk Krawczyk i Robert Korpalski. Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich. Hala Stulecia, Wrocław, 7.08.2017.

W Kursie interaktywnym Szachy dla Dzieci w poszczególnych TYGODNIACH podstawowy materiał szkoleniowy podaję za pomocą czcionki zwyczajnej, zaś materiał dodatkowy, rozszerzający, bądź uatrakcyjniający treść – podaję za pomocą kursywy, czyli czcionką pochyłą.
Zazwyczaj materiał podstawowy (głównie wykład) przerabiam z grupą szkoleniową na początku zajęć (45 – 55 minut), a następnie (30 – 40 minut) organizuję rozgrywki. Pierwsza część zajęć zwykle przeplatana jest różnymi ćwiczeniami, czasem zaczynam tę część od ćwiczeń, czasem kończę ćwiczeniami, a czasem wplatam ćwiczenia również w fazę rozgrywek. Rozgrywki – każdy gra jedną partię turniejową (system szwajcarsko – duński). Podczas ćwiczeń, przerw i rozgrywek wyświetlana jest animacja, która przypomina przerabianą treść, bądź transmisja z rozgrywek „na żywo”. Do domu uczestnicy zajęć dostają zadania – maty w 1 i 2 ruchach (wydruki z Kursu interaktywnego Szachy Dzieciom).

 

 • Prezentowanie szachowych wiadomości.

Do 2018 roku podczas zajęć szkoleniowych treści szachowe prezentowałem prawie wyłącznie na szachownicy demonstracyjnej – cóż wieloletnie przyzwyczajenie, ale obecnie prawie przestałem tak robić, bo uzyskałem dostęp do tablicy interaktywnej i ta tradycyjna stała się zbędna, gdyż wszystko co mi potrzebne jest do szkolenia, dostępne jest w Internecie, głównie w moim Kursie interaktywnym SzachyDzieciom.pl.
Korzystanie projektorem (a jeszcze lepiej tablicą interaktywną) z Kursu interaktywnego Szachy dla Dzieci w czasie zajęć szkoleniowych jest konieczne, by przybliżyć uczniom materiał, który samodzielnie mają przerobić w domu.
Najlepsze efekty w pracy z Kursem interaktywnym SzachyDzieciom.pl podczas zajęć szachowych, daje korzystanie z tablicy interaktywnej, bo na niej dzieci mogą samodzielnie dotykać pól, wykonywać posunięcia, klikać w przyciski uruchamiające kolejne zadania, bądź animowane lub statyczne podpowiedzi, mogą grać na takim wyświetlonym diagramie na oczach reszty grupy, gdy interfejs Apronus weryfikuje szachową poprawność wykonywanych przez uczniów ruchów.

 

 • Zestawy zadań.

Uczestnicy moich zajęć szachowych otrzymują do domu wydrukowane zestawy zadań. Każdy samodzielnie może je wydrukować, gdyż zestawy zadań w wersji do wydruku są dostępne w poszczególnych TYGODNIACH Kursu interaktywnego Szachy Dzieciom. Przypominam jednak uczestnikom, że lepiej te zadania jest rozwiązywać bezpośrednio w Internecie na interaktywnych diagramach. Rozdane wydrukowane zadania mają im przypominać przede wszystkim, poprzez podany na kartkach numer TYGODNIA, jakie zagadnienia powinni powtórzyć i utrwalić oraz które zadania mają w domu samodzielnie rozwiązać.

 

 • Materiały dla zaawansowanych w Kursie.
Robert Korpalski i Zofia Kulczycka, Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, Wrocław, 10-12.08.2018, Hala Stulecia, zdjęcie - Wojciech Zawadzki,

Robert Korpalski i Zofia Kulczycka. Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, Wrocław, 10-12.08.2018. Zdjęcie – Wojciech Zawadzki.

Kurs interaktywny SzachyDzieciom.pl bardzo przydaje mi się w drugim i trzecim roku szkolenia. W tych grupach na każdych zajęciach wykorzystuję projektor lub tablicę interaktywną.
W pierwszym półroczu drugiego roku szkolenia powtarzam, rozszerzam i utrwalam poprzez bardzo liczne ćwiczenia wiedzę o końcówkach – TYGODNIE 23, 24, 26, 27 i 28, podobnie traktuję wiadomości zawarte w TYGODNIACH 29, 30 i 31, czyli błędy i pułapki debiutowe. Wstępem do obowiązkowo rozgrywanej obrony sycylijskiej są TYGODNIE 31 i 32. Podczas każdych zajęć w tych grupach (2 – 3 rok szkolenia) ma miejsce, choćby krótkie (ułatwia to tablica interaktywna lub projektor) rozwiązywanie zadań. Te zadania, to różne tematyczne kombinacje ze zbiorów zadań interaktywnych „Taktyka” (szczególnie z TYGODNIA 20), a także maty w kilku posunięciach (szczególnie w 2 posunięciach) ze zbiorów zadań „Daj mata” z TYGODNI 1 – 14. Do zapisywania przez uczestników zajęć rozwiązań zadań szachowych, podczas konkursów ich rozwiązywania, stosuję karteczki, które można sobie pobrać i wydrukować z poszczególnych TYGODNI.

 

 • Korzystanie z projektora lub tablicy interaktywnej.

Tablicę interaktywną lub projektor wykorzystuję też do prezentowania partii granych „na żywo”. Linki na transmisje partii z różnych stron internetowych znajdują się w TYGODNIU 34 część 2. W grupach zaawansowanych często wyświetlam transmisje partii arcymistrzów – najczęściej poprzez stronę ChessBomb, gdyż jest tam załączona analiza partii silnikiem Stockfish. Podczas przerw w zajęciach zwykle wyświetlam transmisje partii granych w Internecie – najchętniej ze strony Lichess TV. Dla początkujących świetnie sprawdza się wyświetlanie podczas przerw animowanych matów w 3 posunięciach ze strony – http://gameknot.com/checkmates.pl – link na tę animację w podręczniku znajduje się w TYGODNIU 1 część 1 na słowach: Zobacz, jak daje się mata. Wadą tej animacji jest konieczność jej ponawiania po kilku minutach.

 

 • Szachowe partie w Kursie.

W Kursie interaktywnym Szachy dla Dzieci każdą partię szachową, zamieszczoną w ramach podstawowej treści, można przeglądnąć na kilka sposobów, a następnie na interaktywnym diagramie należy sprawdzić, czy potrafi się powtórzyć z pamięci wszystkie posunięcia strony, która odniosła sukces (białych lub czarnych). Ponadto należy sprawdzić się z grze z komputerem, rozgrywając tę partię stroną, która odniosła sukces, rozpoczynając grę od takiej pozycji, w której ten sukces był już zapewniony (oczywiście pod warunkiem poprawnej gry). Przeglądanie partii można na przykład wykonać poprzez klikanie w zapis wszystkich kolejnych posunięć – pokazują się wtedy diagramy z zaznaczonymi strzałkami ostatnimi posunięciami obydwu stron oraz zapis tych posunięć notacją pełną i powinno to pomóc w opanowaniu zapisu szachowego.
Najważniejszą partią w Kursie interaktywnym Szachy Dzieciom jest słynna partia operowa Morphy – konsultanci zaprezentowana w TYGODNIU 12, część 1. Analizując tę atrakcyjną partię wprowadzam pierwsze podwaliny pod lepsze zrozumienie w przyszłości wartości polowych. Równie ważną partią jest moja partia (Korpalski – Kłapciński) przedstawiona w TYGODNIU 16, część 1, wprowadzająca w lepsze rozumienie roli centrum i roli pionków, pokazująca zagadnienie inicjatywy i gry forsownej oraz wykorzystanie przewagi w wartościach rozwojowych (większa ilość wyprowadzonych figur), a przede wszystkim prezentująca wartości przestrzenne, czyli ograniczanie przeciwnika wraz z zapewnianiem swoim figurom swobody. Wyraźnie widać w tej partii, że ograniczanie przeciwnika jest zwykle ważniejsze od własnego rozwoju i że posunięcia pionami ścieśniające przeciwnika dawały więcej, niż te rozwijające figury.

 

 • W szachach motywacja jest najważniejsza!

Podstawą osiągnięcia sukcesu w jakiejkolwiek formie rywalizacji są motywacje, a szczególnie istotne są one w grach. W szachach motywacja jest najważniejsza! Pierwsze zajęcia szachowe powinny więc przede wszystkim te mocne motywacje wzbudzić, ale barierą jest konieczność jak najszybszego nauczenia i opanowania przepisów tej gry, których jest sporo, a trudno z nauki przepisów zrobić coś fascynującego… Nagromadzenie dużego materiału w pierwszych TYGODNIACH (szczególnie w TYGODNIU 1) Kursu interaktywnego SzachyDzieciom.pl w znacznej mierze wynika z próby pokonania tego problemu. Podobnie z tego wynikają moje próby przedstawienia treści w jak najatrakcyjniejszej formie, by poprzez różnorodne rysunki i zdjęcia wzbudzić ciekawość i wciągnąć młodego adepta do Królestwa Szachów.

 

 • Ostry start nauki szachów.

Na moje zajęcia szkoleniowe dla początkujących, które prowadzę w szkołach podstawowych z dziećmi głównie z klas pierwszych, zgłaszają się dzieci chętne, czyli zwykle posiadające już wstępnie niezłe motywacje. Wśród takich uczniów sprawdza mi się taki ostry start nauki szachów, w którym konieczna jest bardzo duża samodzielna, domowa aktywność uczniów. Nie wszystkim to jednak pasuje, więc mogą odejść do innych instruktorów z mojego MDK-u, bo oni robią to inaczej.

 

 • Tato! Mamo! Ćwicz z dzieckiem!

Kurs interaktywny Szachy dla Dzieci daje szansę na duże wstępne, startowe zaangażowanie uczestników zajęć i ich rodziców, a bez wsparcia rodziców trudno zapewnić szybki szachowy rozwój dzieciom.

Służą temu:

zadania dla całej rodziny – z części 12, TYDZIEŃ 1,

ujeżdżanie skoczka – z części 6, TYDZIEŃ 1,

gra w zbieranie grzybów – z części 11, TYDZIEŃ 1,

gra w 8 pionów – z części 10, TYDZIEŃ 1,

ciekawostki – z części 7, TYDZIEŃ 1,

– maty w 1 i w 2 ruchach – ze wszystkich TYGODNI,

– zadania interaktywne – ze wszystkich TYGODNI,

granie partii z komputerem – z części 2, TYDZIEŃ 22,

– gra z komputerem kluczowych pozycji z partii,

– rozgrywanie z komputerem końcówek,

– odtwarzanie partii na interaktywnych diagramach,

– rozgrywanie partii w rodzinie i w świetlicy szkolnej,

– granie partii w Internecie: https://pl.chesstempo.com/.

 

 • Obrazki.

W Kursie interaktywnym Szachy Dzieciom, w celu jego uatrakcyjnienia, staram się:

– prezentować twórczość plastyczną i zdjęcia o tematyce szachowej wykonane przez uczestników moich szachowych zajęć szkoleniowych oraz dzieci z Wrocławia i Dolnego Śląska, jak i prace z ogólnopolskiego konkursu plastycznego „KRÓLEWSKA GRA – SZACHY”, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015, z konkursu „Bajkowy Świat Szachów” czasopisma „Mat” i projektu PZSzach „Edukacja przez Szachy w Szkole”, czerwiec 2018 oraz z 2 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – Królewska gra w szachy, MDK Śródmieście Wrocław, maj 2021,

– zdjęcia szachistów MUKS MDK Śródmieście Wrocław i zdjęcia z turniejów szachowych organizowanych przez MDK Śródmieście Wrocław,

– ciekawe prace artystyczne i zdjęcia wyszukane w Internecie,

– kierować za pomocą linków na wartościowe lub ciekawe strony internetowe o tematyce szachowej.

 

Życzę Wam osiągania radości w pracy z tą książką!

Robert Korpalski