1.     Elementarz.

Atakuje wieża. Autorka - Otylia, SzachyDzieciom.pl, 11.08.2023.

Atakuje wieża. Autorka – Otylia, SzachyDzieciom.pl, 11.08.2023.

Ćwiczenia utrwalające umiejętność poruszania się poszczególnymi bierkami szachowymi.

Ten zestaw zadań jest dostępny publicznie bez utrudnień wynikających z braku wykupionej subskrypcji. Obecnie jest w trakcie rozbudowy od 10.05.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

1. Posunięcie samotną bierką.

1.1     Wykonaj ruch samotnym pionkiem!
Pionek porusza się o jedno pole do przodu. Nie może się cofać. Pionek, gdy jeszcze się nie ruszał, to ma prawo od razu pójść o 2 pola do przodu. Pionka, który ma przywilej ruchu o 2 pola, łatwo jest poznać po tym, że taki biały pionek stoi na 2 rzędzie, a czarny – na 7 rzędzie.

1.2     Wykonaj ruch samotną wieżą!
Ćwiczenia posługiwania się wieżą. Wieża porusza się po prostych liniach o dowolną ilość pól.

1.3     Wykonaj ruch samotnym gońcem!
Ćwiczenia posługiwania się gońcem. Goniec porusza się po ukośnych liniach o dowolną ilość pól.

1.4     Wykonaj ruch samotnym hetmanem!
Ćwiczenia posługiwania się hetmanem. Hetman porusza się po prostych i ukośnych liniach o dowolną ilość pól.

1.5     Wykonaj ruch samotnym królem!
Ćwiczenia posługiwania się królem. Król porusza się po prostych i ukośnych liniach o jedno pole.

1.6     Wykonaj ruch samotnym skoczkiem!
Ćwiczenia posługiwania się skoczkiem. Naucz się skakać skoczkiem!

2. Posunięcia specjalne.

2.1     Wykonaj promocję pionka!
Ćwiczenia wykonywania promocji pionka. Pionek, który dojdzie do końca, czyli do linii przemiany, nie może pozostać pionkiem i nie wolno promować go na króla. Należy go promować na: kolejnego hetmana, kolejną wieżę, kolejnego gońca lub kolejnego skoczka.

2.2     Wykonaj roszadę!
Ćwiczenia wykonywania roszady. Król ma prawo do jednokrotnego wykonania roszady z wieżą, o ile spełnione są wszystkie dodatkowe wymagania, gdyż jest wiele ograniczeń utrudniających możliwość zrobienia roszady. W przepisach szachowym określa się roszadę jako ruch króla i dlatego zawsze podczas wykonywania roszady najpierw należy przesunąć króla o dwa pola w stronę wieży.

2.3     Wykonaj bicie w przelocie!
Ćwiczenia wykonywania bicia w przelocie. Możliwość bicia w przelocie podczas gry w szachy zdarza się bardzo rzadko i gracze niezbyt zaawansowani zwykle zapominają o tym lub nie pamiętają jak to się robi. Bicie w przelocie dotyczy wyłącznie pionków i może do niego dojść tylko bezpośrednio po wykonaniu przez przeciwnika posunięcia pionka ze swojej pozycji początkowej o dwa pola w taki sposób, że przeskakuje on ponad polem atakowanym przez naszego pionka.

3.     Wykonaj przeskok skoczkiem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność przeskakiwania skoczkiem.

4. Posunięcie bierki wśród innych bierek.

4.1     Wykonaj ruch pionkiem wśród innych bierek!
Ćwiczenia posługiwania się pionkiem. Pionek porusza się o jedno pole do przodu. Nie może się cofać. Pionek, gdy jeszcze się nie ruszał, to ma prawo od razu pójść o 2 pola do przodu. Pionka, który ma przywilej ruchu o 2 pola, łatwo jest poznać po tym, że taki biały pionek stoi na 2 rzędzie, a czarny – na 7 rzędzie. Pionek, który dojdzie do końca, czyli do linii przemiany, nie może pozostać pionkiem i nie wolno promować go na króla. Należy go promować na: kolejnego hetmana, kolejną wieżę, kolejnego gońca lub kolejnego skoczka.

4.2     Wykonaj ruch wieżą wśród innych bierek!
Ćwiczenia posługiwania się wieżą. Wieża porusza się po prostych liniach o dowolną ilość pól. Nie może przeskakiwać przez inne bierki.

4.3     Wykonaj ruch gońcem wśród innych bierek!
Ćwiczenia posługiwania się gońcem. Goniec porusza się po ukośnych liniach o dowolną ilość pól. Nie może przeskakiwać przez inne bierki.

4.4     Wykonaj ruch hetmanem wśród innych bierek!
Ćwiczenia posługiwania się hetmanem. Hetman porusza się po prostych i ukośnych liniach o dowolną ilość pól. Nie może przeskakiwać przez inne bierki.

4.5     Wykonaj ruch królem wśród innych bierek!
Ćwiczenia posługiwania się królem. Król porusza się po prostych i ukośnych liniach o jedno pole. Nie wolno wchodzić królem pod atak bierki przeciwnika. Nie wolno też króla pozostawić pod atakiem bierki przeciwnika. Król do króla się nie przytula. Król ma prawo do jednokrotnego wykonania roszady z wieżą, o ile spełnione są wszystkie dodatkowe wymagania, gdyż jest wiele ograniczeń utrudniających możliwość zrobienia roszady.

4.6     Wykonaj ruch skoczkiem wśród innych bierek!
Ćwiczenia posługiwania się skoczkiem. Naucz się skakać skoczkiem!

5. Bicie.

5.1     Wykonaj bicie pionkiem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia pionkiem.

5.2     Wykonaj bicie wieżą!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia wieżą.

5.3     Wykonaj bicie gońcem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia gońcem.

5.4    Wykonaj bicie hetmanem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia hetmanem.

5.5     Wykonaj bicie królem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia królem.

5.6     Wykonaj bicie skoczkiem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia skoczkiem.

6.     Wykonaj wszystkie ruchy wieży!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność wykonywania wieżą wszystkich możliwych posunięć.

7.     Wykonaj atak wieżą!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność atakowania wieżą.

8.     Wykonaj wieżą obronę!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bronienia wieżą bierek zagrożonych atakiem.

9.     Wykonaj zasłonę wieżą!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bronienia wieżą bierek zagrożonych atakiem za pomocą zasłony ataku.

10.     Ucieczka wieży spod ataku na bezpieczne pole.
Ćwiczenia rozwijają umiejętność ratowania zagrożonej atakiem wieży poprzez ucieczkę na bezpieczne pole.

11.     Wykonaj wieżą podwójny atak!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność wykonywania wieżą podwójnego ataku.

12.     Wykonaj wieżą wiązanie!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność wykonywania wiązania za pomocą wieży.

13.     Wykonaj wieżą szpilę!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność wykonywania wieżą szpili.