1.     Elementarz.

Ćwiczenia utrwalające umiejętność poruszania się poszczególnymi bierkami szachowymi.

Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie początkowej rozbudowy od 10.05.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

1.     Wykonaj ruch wieżą!
Ćwiczenia posługiwania się wieżą. Wieża porusza się po prostych liniach o dowolną ilość pól.

2.     Wykonaj bicie wieżą!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia wieżą.

3.     Wykonaj bicie królem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia królem.

4.     Wykonaj bicie pionkiem!
Ćwiczenia rozwijają umiejętność bicia pionkiem.