Elementarz.     Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 posunięciach!

1
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 1

2
Wykonaj ♛ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 2

3
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 3

4
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 4

5
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 5

6
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 6

7
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 7

8
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 8

9
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 9

10
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 10

11
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 11

12
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 12

13
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 13

14
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 14

15
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 15

16
Wykonaj ♕ hetmanem bicie w 2 ruchach!

zadanie 16