Kontakt

Robert Korpalski (autor)

+48 606 812 885

Michał Ryszard Wójcik (programista)

W razie usterek na szkolnej tablicy interaktywnej należy zgłosić się do szkolnego informatyka.
Prawidłowa praca w trybie tabletowym wymaga aktualnego systemu i aktualnej przeglądarki.