Zbiór zadań szachowych (spis treści).

1.     Elementarz.
Ćwiczenia utrwalające umiejętność poruszania się poszczególnymi bierkami szachowymi.
Ten zbiór zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 10.05.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

2.     Reguły gry w szachy.
Ćwiczenia na interaktywnych diagramach dotyczące: ruchów figur szachowych – wieży, gońca, hetmana, króla i skoczka; umiejętności zaszachowania króla; dania mata w 1 posunięciu.

3.     Bicia.
Zadania interaktywne, w których należy wykonywać bicia.

4.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 288.
Matują określone zestawy szachowych bierek. Ćwiczenie matowania: wieżą, dwiema wieżami, hetmanem, gońcem, skoczkiem, wieżą z pionami, hetmanem z pionami, pionkami, parą gońców, dwoma skoczkami, gońcem i skoczkiem, hetmanem i wieżą, dwoma hetmanami, wieżą i gońcem, wieżą i skoczkiem, hetmanem i gońcem, hetmanem i skoczkiem.

5.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 289 – 448.
Różne ilości i zestawy bierek. Pozycje z partii szachistów związanych z sekcją szachową MDK Śródmieście Wrocław oraz trudniejsze pozycje ułożone przez Joannę Korpalską i pozycje z partii, w których mat w 1 posunięciu nie był oczywisty.

6.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 449 – 928.
Matują określone zestawy szachowych bierek. Ćwiczenie matowania: wieżą, dwiema wieżami, hetmanem, gońcem z pionkami, skoczkiem z pionkiem, wieżą z pionkami, hetmanem z pionkami, pionkami, parą gońców z pionkami, dwoma skoczkami z pionkami, gońcem i skoczkiem z pionkami, wieżą i gońcem, wieżą i skoczkiem, hetmanem i gońcem, hetmanem i skoczkiem, hetmanem i wieżą z pionkami.

7.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 929 – 1088.
Różne ilości bierek szachowych. W matowaniu współdziałają co najmniej 3 figury.

8.     Matowanie ciężkimi figurami.
Zbiór zadań pomagających przećwiczyć typowe sposoby matowania ciężkimi figurami.

9.     Uniknij mata w 1 ruchu.
Obrona przed dostaniem mata. Zadania, w których przeciwnik grozi daniem mata w 1 posunięciu. Trzeba wykonać taki ruch, który uniemożliwia przeciwnikowi natychmiastowe danie mata i przedłuża walkę chociażby o jedno posunięcie.

10.     Matematyka.
Matematyczne zadania szachowe.

11.     Nietypowe.
Nietypowe zadania szachowe.

12.     Debiut.
Zadania i ćwiczenia na temat popularnych akcji debiutowych.

13.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.
Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. Zadania te pozwalają przećwiczyć skuteczność współdziałania różnych zestawów bierek szachowych: wieży i króla, dwóch wież, hetmana i króla, gońca z pionkami, skoczka z pionkami, wieży z pionkami, hetmana z pionkami, pionków i króla, pary gońców z pionkami, dwóch skoczków z pionkami, gońca i skoczka z pionkami, hetmana i wieży z pionkami, wieży i gońca, wieży i skoczka, hetmana i gońca, hetmana i skoczka.

14.     Daj mata!     Różne ilości bierek szachowych.
Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. W matowaniu współdziałają co najmniej 3 różne bierki.

15.     Taktyka .     Środki taktyczne – mat w określonej ilości ruchów.
Zadania interaktywne – należy dać mata w określonej ilości posunięć. Prezentowane środki taktyczne: maczuga, mat Beniowskiego, odcięcie.

16.     Taktyka.     Podwójne uderzenie – najważniejszy środek taktyczny.
Zadania interaktywne. Należy zgadywać kolejne najlepsze posunięcia – zwykle białych. Gdy należy zgadywać posunięcia czarnych, wtedy jest to określone w nagłówku zadania. Podwójne uderzenie jest tu szeroko rozumiane i w tym miejscu znajdują się również zadania na tematy: zaciągniecie pod podwójne uderzenie, wiązanie, szpila, odgonienie obrońcy.

17.     Taktyka.     Różne środki taktyczne.
Zadania interaktywne pokazujące różne środki taktyczne nie przedstawione wcześniej: odciągnięcie, uwolnienie linii, uwolnienie pola, zlikwidowanie obrońcy, zaciągnięcie pod mata, przesłona, blokowanie.

18.     Taktyka.     Różne działania taktyczne.
Zadania interaktywne dotyczące różnorodnych zagadnień taktycznych: złapanie figury, kombinacje obronne, kontratak, zugzwang, asymetria szachownicy.

19.     Taktyka.     Słynne zadania i kombinacje.
Zadania interaktywne prezentujące piękne zadania szachowe ułożone przez znanych kompozytorów oraz piękne kombinacje przeprowadzone w turniejowych partiach.

20.     Taktyka.     Określone zestawy szachowych bierek.
Zadania szachowe, w których należy przeprowadzić skuteczną akcję taktyczną za pomocą określonego zestawu bierek.

21.     Taktyka.     Różne ilości bierek szachowych.
Zadania szachowe, w których należy przeprowadzić skuteczną akcję taktyczną, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

22.     Ćwiczenia.
Ćwiczenia interaktywne, w których należy doprowadzić do wygranej w grze z komputerem w różnych pozycjach z przewagą materialną: gra na fory w debiucie, wykorzystanie przewagi w końcówce, wyszachowanie hetmanem oddalonej wieży.

23.     Końcówki.
Ćwiczenia (głownie gra z komputerem) i zadania interaktywne prezentujące różne zaganienia z końcówek szachowych: plan główny końcówek, przełom pionkowy, gra z samotnym pionkiem, pola krytyczne i pozycja wzajemnego zugzwangu pary pionkowej itp. Najwięcej przykładów dotyczy końcówek pionkowych.

24.     Końcówki.
Zadania i ćwiczenia interaktywne dotyczące gry w końcówkach, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

25.     Reguły zaawansowane.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrozumienie bardziej złożonych reguł gry szachowej: promocji pionka, bicia w przelocie, roszady, braku siły matującej i pata.

26.     Partie.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające przyswojenie przebiegu prezentowanej partii szachowej.

27.     Studia.     Piękno szachowej kompozycji.
Zbiór zadań interaktywnych pokazujących co to jest studium i jak piękna może być gra w szachy pomimo małej ilości bierek. Studium to zadanie, w którym białe osiągają zadany cel – wygraną albo remis – wykonując kolejne jedyne posunięcia. Rozwiązaniem takiego zadania jest podanie wszystkich istotnych ruchów obydwu stron do momentu, gdy wynik jest już oczywisty z powodów jasno opisanych w teorii szachów. Studia są tak komponowane, by czarne miały tylko jeden istotny (ideowy) ruch lub czasem tych ruchów więcej, lecz wtedy w każdym z wariantów białe osiągają zadany cel jedynymi ruchami, a sposoby osiągnięcia tego celu w tych wariantach są różne.

28.     Studia.     Zadany cel osiągają określone zestawy bierek szachowych.
Zbiór zadań interaktywnych prezentujący szachowe studia pogrupowane w zależności od zestawów bierek, które mają osiągnąć zadny cel – wygraną lub remis. Zadania te pozwalają przećwiczyć skuteczność współdziałania różnych zestawów bierek szachowych: wieży i króla, dwóch wież, hetmana i króla, gońca z pionkami, skoczka z pionkami, wieży z pionkami, hetmana z pionkami, pionków i króla, pary gońców z pionkami, dwóch skoczków z pionkami, gońca i skoczka z pionkami, hetmana i wieży z pionkami, wieży i gońca, wieży i skoczka, hetmana i gońca, hetmana i skoczka.

29.     Studia.     Różna ilość bierek.
Zbiór zadań interaktywnych prezentujący szachowe studia pogrupowane w zależności od ilości wszystkich bierek znajdujących się na szachownicy. W zadaniach współdziałają co najmniej 3 białe figury.

30.     Strategia.
Zalążek przyszłego zbioru zadań interaktywnych prezentujących różne zagadnienia szachowej strategii.
Ten zbiór zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 12.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.