Zbiór zadań szachowych (spis treści).

1.     Elementarz.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające umiejętność poruszania się poszczególnymi bierkami szachowymi.

2.     Reguły gry w szachy.
Ćwiczenia na interaktywnych diagramach dotyczące: ruchów figur szachowych – wieży, gońca, hetmana, króla i skoczka; umiejętności zaszachowania króla; dania mata w 1 posunięciu.

3.     Bicia.
Zadania interaktywne, w których należy wykonywać bicia.

4.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 288.
Matują określone zestawy szachowych bierek. Ćwiczenie matowania: wieżą, dwiema wieżami, hetmanem, gońcem, skoczkiem, wieżą z pionami, hetmanem z pionami, pionkami, parą gońców, dwoma skoczkami, gońcem i skoczkiem, hetmanem i wieżą, dwoma hetmanami, wieżą i gońcem, wieżą i skoczkiem, hetmanem i gońcem, hetmanem i skoczkiem.

5.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 289 – 448.
Różne ilości i zestawy bierek. Pozycje z partii szachistów związanych z sekcją szachową MDK Śródmieście Wrocław oraz trudniejsze pozycje ułożone przez Joannę Korpalską i pozycje z partii, w których mat w 1 posunięciu nie był oczywisty.

6.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 449 – 928.
Matują określone zestawy szachowych bierek. Ćwiczenie matowania: wieżą, dwiema wieżami, hetmanem, gońcem z pionkami, skoczkiem z pionkiem, wieżą z pionkami, hetmanem z pionkami, pionkami, parą gońców z pionkami, dwoma skoczkami z pionkami, gońcem i skoczkiem z pionkami, wieżą i gońcem, wieżą i skoczkiem, hetmanem i gońcem, hetmanem i skoczkiem, hetmanem i wieżą z pionkami.

7.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 929 – 1088.
Różne ilości bierek szachowych. W matowaniu współdziałają co najmniej 3 figury.

8.     Matowanie ciężkimi figurami.
Zbiór zadań pomagających przećwiczyć typowe sposoby matowania ciężkimi figurami.

9.     Mat w 1 ruchu.     Różne ilości bierek szachowych.
Zestawy zadań szachowych z jednakową ilością bierek, w których należy dać mata w 1 posunięciu.

10.     Uniknij mata w 1 ruchu.
Obrona przed dostaniem mata. Zadania szachowe, w których przeciwnik grozi daniem mata w 1 posunięciu. Trzeba wykonać taki ruch, który uniemożliwia przeciwnikowi natychmiastowe danie mata i przedłuża walkę chociażby o jedno posunięcie.

11.     Matematyka.
Matematyczne zadania szachowe.

12.     Nietypowe.
Nietypowe zadania szachowe.

13.     Debiut.
Zadania i ćwiczenia na temat popularnych akcji debiutowych.

14.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.
Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. Zadania te pozwalają przećwiczyć skuteczność współdziałania różnych zestawów bierek szachowych: wieży i króla, dwóch wież, hetmana i króla, gońca z pionkami, skoczka z pionkami, wieży z pionkami, hetmana z pionkami, pionków i króla, pary gońców z pionkami, dwóch skoczków z pionkami, gońca i skoczka z pionkami, hetmana i wieży z pionkami, wieży i gońca, wieży i skoczka, hetmana i gońca, hetmana i skoczka, wielu skoczków.

15.     Daj mata! Różne ilości bierek szachowych. Zadania z partii.
Zadania szachowe pobrane z szachowych partii, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. W matowaniu współdziałają co najmniej 3 różne figury.

16.     Daj mata! Różne ilości bierek szachowych. Zadania utworzone.
Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. W matowaniu współdziałają co najmniej 3 różne figury. W tym zbiorze znajdują się zadania, które nie są oficjalnie opublikowanymi kompozycjami oraz nie pochodzą bezpośrednio z partii szachowych.

17.     Taktyka #.     Środki taktyczne – mat w określonej ilości ruchów.
Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. Prezentowane środki taktyczne: maczuga, mat Beniowskiego, odcięcie.

18.     Taktyka 2.     Podwójne uderzenie – najważniejszy środek taktyczny.
Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne najlepsze posunięcia – zwykle białych. Gdy należy zgadywać posunięcia czarnych, wtedy jest to określone w nagłówku zadania. Podwójne uderzenie jest tu szeroko rozumiane i w tym miejscu znajdują się również zadania na tematy: zaciągniecie pod podwójne uderzenie, wiązanie, szpila, odgonienie obrońcy.

19.     Taktyka 3.     Różne środki taktyczne.
Zadania szachowe pokazujące różne środki taktyczne nie przedstawione wcześniej: odciągnięcie, uwolnienie linii, uwolnienie pola, zlikwidowanie obrońcy, zaciągnięcie pod mata, przesłona, blokowanie.

20.     Taktyka 4.     Różne działania taktyczne.
Zadania szachowe dotyczące różnorodnych zagadnień taktycznych: złapanie figury, kombinacje obronne, kontratak, zugzwang, asymetria szachownicy.

21.     Taktyka 5.     Określone zestawy szachowych bierek.
Zadania szachowe, w których należy przeprowadzić skuteczną akcję taktyczną za pomocą określonego zestawu bierek.

22.     Taktyka 6.     Różne ilości bierek szachowych.
Zadania szachowe, w których należy przeprowadzić skuteczną akcję taktyczną, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

23.     Reguły zaawansowane.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrozumienie bardziej złożonych reguł gry szachowej: promocji pionka, bicia w przelocie, roszady, braku siły matującej i pata.

24.     Ćwiczenia.
Ćwiczenia interaktywne, w których należy doprowadzić do wygranej w grze z komputerem w różnych pozycjach z przewagą materialną: gra na fory w debiucie, wykorzystanie przewagi w końcówce, wyszachowanie hetmanem oddalonej wieży.

25.     Końcówki.
Ćwiczenia (głownie gra z komputerem) i zadania interaktywne prezentujące różne zaganienia z końcówek szachowych: plan główny końcówek, przełom pionkowy, gra z samotnym pionkiem, pola krytyczne i pozycja wzajemnego zugzwangu pary pionkowej itp. Najwięcej przykładów dotyczy końcówek pionkowych.

26.     Końcówki.
Zadania i ćwiczenia interaktywne dotyczące gry w końcówkach, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

27.     Bez króla.
Zalążek przyszłego zbioru zadań i ćwiczeń. W tym zbiorze wszystkie zestawy zadań i ćwiczeń prezentować będą pozycje, w których jedna strona – białe albo czarne – nie posiada króla, a pomimo tego można rozwiązywać to interaktywnie. Strona bez króla wygrywa poprzez zamatowanie króla przeciwnika, zaś strona posiadająca króla wygrywa poprzez promocję pionka, wybicie wszystkich bierek przeciwnika lub poprzez zablokowanie, czyli całkowite pozbawienie możliwości ruchu i bicia wszystkich bierek przeciwnika.

28.     Bez króli.
Zalążek przyszłego zbioru zadań i ćwiczeń. W tym zbiorze wszystkie zestawy zadań i ćwiczeń prezentować będą pozycje, w których obie strony – białe i czarne – nie posiadają króla, a pomimo tego można rozwiązywać to interaktywnie. W takiej grze bez króli wygrywa się poprzez promocję pionka, wybicie wszystkich bierek przeciwnika lub zablokowanie, czyli całkowite pozbawienie możliwości ruchu i bicia wszystkich bierek przeciwnika.

29.     Mniejsza szachownica.
Zalążek przyszłego zbioru zadań i ćwiczeń. W tym zbiorze wszystkie zestawy zadań i ćwiczeń prezentowane będą na szachownicach o mniejszych rozmiarach, niż tradycyjna szachownica 8 x 8.

30.     Partie.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające przyswojenie przebiegu prezentowanej partii szachowej.

31.     Kompozycja     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.
Kompozycje szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. Zadania te pozwalają przećwiczyć skuteczność współdziałania różnych zestawów bierek szachowych: wieży i króla, dwóch wież, hetmana i króla, gońca z pionkami, skoczka z pionkami, wieży z pionkami, hetmana z pionkami, pionków i króla, pary gońców z pionkami, dwóch skoczków z pionkami, gońca i skoczka z pionkami, hetmana i wieży z pionkami, wieży i gońca, wieży i skoczka, hetmana i gońca, hetmana i skoczka, wielu skoczków.

32.     Kompozycja     Daj mata!     Różne ilości bierek szachowych.
Kompozycje szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć. W matowaniu współdziałają co najmniej 3 różne figury.

33.     Piękno.
Zadania szachowe, w których należy:
– dać mata w określonej ilości ruchów w słynnych zadaniach znanych kompozytorów,
– zgadywać kolejne posunięcia pięknych kombinacji wykonanych w szachowych partiach,
– zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu, czyli studia – w najsłynniejszych kompozycjach wybitnych artystów.

34.     Studia.     Zadany cel osiągają określone zestawy bierek szachowych.
Zbiór zadań szachowych prezentujący szachowe studia pogrupowane w zależności od zestawów bierek, które mają osiągnąć zadany cel – wygraną lub remis. Zadania te pozwalają przećwiczyć skuteczność współdziałania różnych zestawów bierek szachowych: wieży i króla, dwóch wież, hetmana i króla, gońca z pionkami, skoczka z pionkami, wieży z pionkami, hetmana z pionkami, pionków i króla, pary gońców z pionkami, dwóch skoczków z pionkami, gońca i skoczka z pionkami, hetmana i wieży z pionkami, wieży i gońca, wieży i skoczka, hetmana i gońca, hetmana i skoczka.

35.     Studia.     Różna ilość bierek.
Zbiór zadań szachowych prezentujący szachowe studia pogrupowane w zależności od ilości wszystkich bierek znajdujących się na szachownicy. W zadaniach współdziałają co najmniej 3 białe figury.

36.     Strategia.
Zalążek przyszłego zbioru zadań szachowych prezentujących różne zagadnienia szachowej strategii.