8.     Matowanie ciężkimi figurami.

Zbiór zadań pomagających przećwiczyć typowe sposoby matowania ciężkimi figurami.

1.     Matowanie dwiema ciężkimi figurami.
Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata przekładanego dwiema ciężkimi figurami.

2.     Matowanie wieżą.
Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i królem.

3.     Matowanie hetmanem.
Zadania i ćwiczenia utrwalające umiejętność dawania mata wieżą i hetmanem.