7.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 929 – 1088.

Różne ilości bierek szachowych. Zbiór zadań składający się z dwuruchowych manewrów matujących wykonanych przez większą ilość współdziałających figur.

1.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 929 – 960.     Do 8 bierek.
Zamatuj czarnego króla w 2 posunięciach co najmniej 3 figurami w obecności najwyżej 8 bierek!

2.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 961 – 992.     9-12 bierek.
Zamatuj czarnego króla w 2 posunięciach co najmniej 3 figurami w obecności od 9 do 12 bierek!

3.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 993 – 1024.     13-16 bierek.
Zamatuj czarnego króla w 2 posunięciach co najmniej 3 figurami w obecności od 13 do 16 bierek!

4.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 1025 – 1056.     17-20 bierek.
Zamatuj czarnego króla w 2 posunięciach co najmniej 3 figurami w obecności od 17 do 20 bierek!

5.     Mat w 2 ruchach.     Zadania 1057 – 1088.     21-32 bierek.
Zamatuj czarnego króla w 2 posunięciach co najmniej 3 figurami w obecności od 21 do 32 bierek!