34.     Studia 2.     Zadany cel osiągają określone zestawy bierek szachowych.     273

Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu – w studiach pogrupowanych w zależności od zestawu bierek realizujących zadany cel.

1.     ♖     Wieża.     10 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała z królem!

2.     ♖♖     Dwie wieże.     16 zadań
Rozwiązuj studia, w których współdziałają ♖♖ dwie wieże!

3.     ♕     Hetman.     5 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♔ królem!

4.     ♗     Goniec.     29 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♗ goniec współdziała z ♔ królem!

5.     ♘     Skoczek.     28 zdań
Rozwiązuj studia, w których ♘ skoczek współdziała z ♔ królem!

6.     ♖♙♙     Wieża z pionkami.     28 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała z ♙♙ pionkami!

7.     ♕♙♙     Hetman z pionkami.     9 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♙♙ pionkami!

8.     ♙♙     Pionki.     45 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♙♙ pionki współdziałają z ♔ królem!

9.     ♗♗     Para gońców.     7 zadań
Rozwiązuj studia prezentujące współdziałanie ♗♗ pary gońców!

10.     ♘♘     Dwa skoczki.     9 zadań
Rozwiązuj studia, w których współdziałają ♘♘ dwa skoczki!

11.     ♗♘     Goniec i skoczek.     28 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♗ goniec współdziała ze ♘ skoczkiem!

12.     ♖♗     Wieża i goniec.     27 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała z ♗ gońcem!

13.     ♖♘     Wieża i skoczek.     17 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała ze ♘ skoczkiem!

14.     ♕♗     Hetman i goniec.     7 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♗ gońcem!

15.     ♕♘     Hetman i skoczek.     5 zadań
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała ze ♘ skoczkiem!

16.     ♕♖     Hetman i wieża.     3 zadania
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♖ wieżą!