21.     Studia.     Zadany cel osiągają określone zestawy bierek szachowych.

Zadania interaktywne. Należy zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu – w studiach pogrupowanych w zależności od zestawu bierek realizujących zadany cel.

 

1.         Samotna wieża.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała z królem!

2.         Dwie wieże.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których współdziałają dwie wieże!

3.         Samotny hetman.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z królem!

4.         Goniec.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których goniec współdziała z królem!

5.         Skoczek.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których skoczek współdziała z królem!

6.         Wieża z pionami.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała z pionkami!

7.         Hetman z pionami.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z pionkami!

8.         Pionki.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których pionki współdziałają z królem!

9.         Para gońców.    Studia.
Rozwiązuj studia prezentujące współdziałanie pary gońców!

10.         Dwa skoczki.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których współdziałają dwa skoczki!

11.         Goniec i skoczek.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których goniec współdziała ze skoczkiem!

12.         Wieża i goniec.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała z gońcem!

13.         Wieża i skoczek.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których wieża współdziała ze skoczkiem!

14.         Hetman i goniec.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z gońcem!

15.         Hetman i skoczek.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała ze skoczkiem!

16.         Hetman i wieża.    Studia.
Rozwiązuj studia, w których hetman współdziała z wieżą!