35.     Studia 2.     Zadany cel osiągają określone zestawy bierek szachowych.

Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu – w studiach pogrupowanych w zależności od zestawu bierek realizujących zadany cel.

1.     ♖     Wieża.
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała z królem!

2.     ♖♖     Dwie wieże.
Rozwiązuj studia, w których współdziałają ♖♖ dwie wieże!

3.     ♕     Hetman.
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♔ królem!

4.     ♗     Goniec.Rozwiązuj studia, w których ♗ goniec współdziała z ♔ królem!

5.     ♘     Skoczek.
Rozwiązuj studia, w których ♘ skoczek współdziała z ♔ królem!

6.     ♖♙♙     Wieża z pionkami.
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała z ♙♙ pionkami!

7.     ♕♙♙     Hetman z pionkami.
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♙♙ pionkami!

8.     ♙     Pionek.
Rozwiązuj studia, w których ♙ pionek współdziała z ♔ królem!

9.     ♙♙     Pionki.
Rozwiązuj studia, w których ♙♙ pionki współdziałają z ♔ królem!

10.     ♗♗     Para gońców.Rozwiązuj studia prezentujące współdziałanie ♗♗ pary gońców!

11.     ♘♘     Dwa skoczki.
Rozwiązuj studia, w których współdziałają ♘♘ dwa skoczki!

12.     ♗♘     Goniec i skoczek.Rozwiązuj studia, w których ♗ goniec współdziała ze ♘ skoczkiem!

13.     ♖♗     Wieża i goniec.
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała z ♗ gońcem!

14.     ♖♘     Wieża i skoczek.
Rozwiązuj studia, w których ♖ wieża współdziała ze ♘ skoczkiem!

15.     ♕♗     Hetman i goniec.
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♗ gońcem!

16.     ♕♘     Hetman i skoczek.
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała ze ♘ skoczkiem!

17.     ♕♖     Hetman i wieża.
Rozwiązuj studia, w których ♕ hetman współdziała z ♖ wieżą!