Tydzień 16, część 4.     hetman, ruchomy obrazek, szachy dla dzieci,     Studia.    

Artysta hetman

Artysta hetman. Autor rysunku: Emil Krawczyk (uczeń Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu).

    Hetman.    Studia.

studium 1

Giambattista Lolli, Osservazioni Teoretico-Pratiche sopra il Giuoco degli Scacchi, 1763.

28

Hetman zasługuje na dyplom. A może Ty zasłużysz na dyplom z hetmanem?

Wygrana.

 

 

 

studium 2

Nicolaas Cortlever, Spirit, 1941.

Maria Yugina

Autorka obrazu – Maria Jugina.

Wygrana.

 

 

 

 

studium 3

Henri Rinck, La Stratégie, 1899.

Jan Sariusz Zamoyski herbu Jelita – polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581.

Jan Sariusz Zamoyski herbu Jelita – polski szlachcic, magnat, sekretarz królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581.

Wygrana.

 

 

 

 

studium 4

Endgame Puzzle Of The Day, 23.12.2019.

Wygrana.

Tydzień 16, część 3. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 17, część 1.