Tydzień 16, część 4.     ♕     Studia.    

Artysta hetman

Artysta hetman. Autor rysunku: Emil Krawczyk (uczeń Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu).

    ♕     Hetman.    Studia.

studium 1

Giambattista Lolli, Osservazioni Teoretico-Pratiche sopra il Giuoco degli Scacchi, 1763.

28

♕ Hetman zasługuje na dyplom. A może Ty zasłużysz na dyplom z ♕ hetmanem?

Wygrana.

 

 

Maria Yugina

Autorka obrazu – Maria Jugina.

studium 2

Henri Rinck,
La Stratégie, 05.1917.

Wygrana.

 

 

 

studium 3

Ernest Pogosjanc,
Szachmaty w SSSR, 01.1976.

Wygrana.

 

 

 

Jan Sariusz Zamoyski herbu Jelita – polski szlachcic, magnat, sekretarz ♔ królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i ♕ hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581.

Jan Sariusz Zamoyski herbu Jelita – polski szlachcic, magnat, sekretarz ♔ królewski od 1565, podkanclerzy koronny od 1576, kanclerz wielki koronny od 1578 i ♕ hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów od roku 1581.

studium 4

Endgame Puzzle Of The Day, 23.12.2019.

Wygrana.

 

 

 

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Tymoteusz Piotrowiak. Zdjęcie - Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Tymoteusz Piotrowiak. Zdjęcie – Robert Korpalski.

studium 5

Nicolaas Cortlever,
Spirit, 1941.

Wygrana.

 

 

 

 

studium 6

Zenon Lebelt,
Problemista, 1962.

Wygrana.

Tydzień 16, część 3. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 17, część 1.