36.     Studia 3.     Różna ilość bierek.

Zadania szachowe. Należy zgadywać kolejne posunięcia białych, które jako jedyne podtrzymują możliwość osiągnięcia zadanego wyniku – wygranej lub remisu – w studiach pogrupowanych w zależności od ilości bierek znajdujących się na szachownicy.

1.     Do 8 bierek.
Rozwiązuj studia, w których należy uzyskać wygraną lub remis za pomocą co najmniej 3 figur w obecności najwyżej 8 bierek!

2.     9 – 12 bierek.
Rozwiązuj studia, w których należy uzyskać wygraną lub remis za pomocą co najmniej 3 figur w obecności 9 – 12 bierek!

3.     13 – 16 bierek.
Rozwiązuj studia, w których należy uzyskać wygraną lub remis za pomocą co najmniej 3 figur w obecności 13 – 16 bierek!

4.     17 – 20 bierek.
Rozwiązuj studia, w których należy uzyskać wygraną lub remis za pomocą co najmniej 3 figur w obecności 17 – 20 bierek!

5.     21 – 32 bierek.
Rozwiązuj studia, w których należy uzyskać wygraną lub remis za pomocą co najmniej 3 figur w obecności 21 – 32 bierek!