Tydzień 30, część 12.     Studia.    

BarbaraKotkowska(18)N

Rysunek – Barbara Kotkowska (20 lat, Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

    Do 8 bierek.    Studia.

studium 1

Dawid Przepiórka, Magyar Sakkvilág, 1930.

Wygrana.

 

 

 

Rysunek - Zuzia Kupis.

Rysunek – Zuzia Kupis, lat 8 (Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu, pracownia plastyczna Bartosza Hęćki).

Tydzień 30, część 11. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 31, część 1.