29. Mniejsza szachownica.

Zalążek przyszłego zbioru zadań i ćwiczeń. W tym zbiorze wszystkie zestawy zadań i ćwiczeń prezentowane będą na szachownicach o mniejszych rozmiarach, niż tradycyjna szachownica 8 x 8.

1.     Szachownica 3 x 3. Daj mata!
Zadania szachowe, w których na szachownicy o rozmiarach 3 x 3 należy dać mata w określonej ilości posunięć.

2.     Szachownica 3 x 4. Daj mata!
Zadania szachowe, w których na szachownicy o rozmiarach 3 x 4 należy dać mata w określonej ilości posunięć.