19.     Partie.

Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające przyswojenie przebiegu prezentowanej partii szachowej.

 

1.          Partia z Internetu.    Podstawy. 
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii maciejas – krogulec.

2.          Partia Reti – Tartakower.    Podstawy. 
Zadanie i ćwiczenie interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii Reti – Tartakower.

3.          Partia Morphy – konsultanci.    Partie. 
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii operowej.

4.          Partia Anderssen – Kieseritzky.    Partie. 
Zadanie i ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii nieśmiertelnej.

5.          Obrona rosyjska.    Partie. 
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii rosyjskiej. Te ćwiczenia dotyczą wykorzystania popularnego błędu wykonywanego w początkowej fazie rozgrywania tego debiutu.

6.          Różne debiuty otwarte.    Partie. 
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu różnych debiutów otwartych. Te ćwiczenia dotyczą wykorzystania popularnych błędów wykonywanych w początkowej fazie rozgrywania tych debiutów.

7.          Różne debiuty zamknięte.    Partie. 
Zadania interaktywne dotyczące wykorzystania błędów wykonywanych w debiutach zamkniętych. Przykłady pochodzą z różnych partii turniejowych.