30.     Partie.

Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające przyswojenie przebiegu prezentowanej partii szachowej.

1.     Partia z Internetu.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii maciejas – krogulec.

2.     Partia Reti – Tartakower.
Zadanie i ćwiczenie interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii Reti – Tartakower.

3.     Partia Morphy – konsultanci.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii operowej.

4.     Partia Anderssen – Kieseritzky.
Zadanie i ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii nieśmiertelnej.

5.     Świetne partie.
Ćwiczenia interaktywne prezentujące przebieg wyjątkowo interesujących partii szachowych poprzez odtwarzanie kolejnych posunięć na podstawie załączonego zapisu gry.

6.     Obrona rosyjska.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii rosyjskiej. Te ćwiczenia dotyczą wykorzystania popularnego błędu wykonywanego w początkowej fazie rozgrywania tego debiutu.

7.     Różne debiuty otwarte.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu różnych debiutów otwartych. Te ćwiczenia dotyczą wykorzystania popularnych błędów wykonywanych w początkowej fazie rozgrywania tych debiutów.

8.     Różne debiuty zamknięte.
Zadania interaktywne dotyczące wykorzystania błędów wykonywanych w debiutach zamkniętych. Przykłady pochodzą z różnych partii turniejowych.

9.     Partia Juldaszew – Dżumajew.
Zadanie i ćwiczenie interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii Juldaszew – Dżumajew.

10.     Partia Lechtýnský – Pachman.
Zadanie i ćwiczenie interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii Lechtýnský – Pachman.