31.     Kompozycja.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.

Kompozycje szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć za pomocą określonego zestawu bierek.
Ten zbiór zadań wyodrębniony został 7.12.2022 z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego i w ten sposób, dzięki podziałowi, w poszczególnych zestawach nie ma już nadmiernej ilości zadań.

1.     Wieża.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i królem!

2.     Dwie wieże.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami!

3.     Hetman.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i królem!

4.     Goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i królem!

5.     Skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, skoczkiem i królem!

6.     Goniec z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem, królem i pionkami!

7.     Skoczek z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, skoczkiem, królem i pionkami!

8.     Wieża z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą z pionkami!

9.     Hetman z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem z pionkami!

10.     Dwie wieże z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami z pionkami!

11.     Pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, pionkami i królem!

12.     Para gońców.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, para gońców!

13.     Dwa skoczki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami!

14.     Goniec i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem!

15.     Para gońców z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, parą gońców z pionkami!

16.     Dwa skoczki z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami z pionkami!

17.     Goniec i skoczek z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem z pionkami!

18.     Hetman i wieża.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą!

19.     Dwa hetmany.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma hetmanami!

20.     Hetman, wieża, pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą z pionkami!

21.     Dwa hetmany z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma hetmanami z pionkami!

22.     Wieża i goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem!

23.     Wieża, goniec, pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem z pionkami!

24.     Wieża i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem!

25.     Wieża, skoczek, pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem z pionkami!

26.     Hetman i goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem!

27.     Hetman, goniec, pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem z pionkami!

28.     Hetman i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem!

29.     Hetman, skoczek, pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem z pionkami!

30.     Wiele gońców.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gdy posiadasz co najmniej 3 gońce!

31.     Wiele skoczków.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gdy posiadasz co najmniej 3 skoczki!