32.     Kompozycja.     Daj mata!     Różne ilości bierek szachowych.

Kompozycje szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

1.     5 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 5 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

2.     6 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 6 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

3.     7 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 7 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

4.     8 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

5.     9 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 9 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

6.     10 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 10 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

7.     11 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 11 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

8.     12 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 12 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

9.    13 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 13 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

10.    14 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 14 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

11.    15 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 15 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

12.    16 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 16 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

13.     17 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 17 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

14.     18 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 18 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

15.     19 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 19 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

16.     20 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 20 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

17.     21 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 21 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

18.     22 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 22 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

19.     23 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 23 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

20.     24 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 24 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

21.     25 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 25 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

22.     26 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 26 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

23.     27 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 27 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

24.     28 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 28 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

25.     29 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 29 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

26.     30 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 30 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

27.     31 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 31 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

28.     32 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 32 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!