Kompozycja.     Daj mata!     29 bierek.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Natalia Patrzyk - wyróżnienie. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Natalia Patrzyk – wyróżnienie. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Emilia Ochałek. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Emilia Ochałek. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

Mat w 2 posunięciach – zadanie 1

Mat w 3 posunięciach – zadanie 1