Kompozycja.     Daj mata!     ♕♖♙♙     Hetman i wieża z pionkami.

szachy

Zdjęcie Kacpra Frydlewicza – ucznia Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Ceramika - Amelia Wypenda - wyróżnienie. Zdjęcie - Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Ceramika – Amelia Wypenda – wyróżnienie. Zdjęcie – Robert Korpalski.

bajkowy świat szachów

Bajkowy Świat Szachów.

Maria Yugina

Autorka obrazu – Maria Jugina.

Maria Yugina

Autorka obrazu – Maria Jugina.

Mat w 2 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 zadanie 11 zadanie 12 zadanie 13 zadanie 14

hetman i wieża

Hetman i wieża.

Mat w 3 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9

Mat w 4 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2

Mat w 5 posunięciach – zadanie 1

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.