Tydzień 4.     Mat Legala.     Zapis skrócony.

 

    Część 2.     Zapis skrócony.     Partia Reti – Tartakower.    

Reti-Tartakower

Partia Reti – Tartakower, Wiedeń, 1910, zapisana na blankiecie zapisu partii szachowej za pomocą notacji skróconej.

     Notacja szachowa skrócona.    Podstawy.

oznaczenia szachowe

Oznaczenia szachowe.

W notacji skróconej podaje się jedynie pole docelowe, na które idzie bierka.

Gdy posunięcie wykonuje pion, to piszemy tylko samą nazwę pola (np. d4), zaś gdy posunięcie wykonujemy figurą, to najpierw podajemy pierwszą wielką literę nazwy figury (np. Hd4).

Blankiet zapisu partii szachowej

Blankiet zapisu partii szachowej.

W polskiej notacji bicie oznaczamy dwukropkiem : (w notacji amerykańskiej bicie to x) i obowiązkowo wpisujemy ten dwukropek.
Brak dwukropka świadczy o tym, że zostało zagrane posunięcie bez bicia.

oznaczenia szachowe'

Oznaczenia szachowe.

W zapisie skróconym dwukropek stawiamy przed nazwą docelowego pola, ale przed nim podajemy jaka bierka wykonuje to bicie – zapisujemy pierwszą wielką literę nazwy figury (np. 5.S:e4), a w przypadku bicia pionkiem (np. 3…d:e4), podajemy nazwę kolumny, z której wyrusza ten pionek (w notacji rosyjskiej przy biciu pionem podaje się jedynie nazwy kolumn bez dwukropka – 3…de).

młody szachista, młodzik, junior młodszy, zapis partii szachowej, Eryk Krawczyk, szachy dla dzieci, interaktywny podręcznik szachowy, notacja szachowa, blankiet zapisu,

Zapis partii prowadzony przez siedmioletniego Eryka Krawczyka, skupionego przede wszystkim na obserwacji wydarzeń na szachownicy, więc w zapisie można dostrzec efekty odziaływania emocji…

W notacji skróconej, gdy na dane pole mogą pójść dwie jednakowe figury, to podajemy najpierw, z której kolumny figura wykonuje ten ruch, ale jeśli obydwie stały na tej samej kolumnie, to wtedy zapisujemy najpierw, z którego rzędu figura wykonuje ruch – na przykład: Sbd2 lub Sfd2, Wad1 lub Wfd1, S1h3 lub S5h3.

oznaczenia szachowe''

Oznaczenia szachowe.

Bardzo ważna jest numeracja posunięć – jedna kropka po numerze posunięcia oznacza ruch białych (np. 23.Ge2), zaś 3 kropki po numerze posunięcia, to ruch czarnych (np. 27…S:f6).
Jeżeli ruch czarnych zapisujemy bezpośrednio po prawidłowo zanumerowanym ruchu białych, to wtedy i tylko wtedy, nie musimy tego posunięcia oznaczać 3 kropkami (np. 48.W:g5 W:g5).

nagłówek blankietu zapisu partii, mecze, 4 liga wrocławska i podwrocławska, MKS Rokita Brzeg Dolny, MUKS MDK Śródmieście Wrocław, 11.12.2016, rozgrywki, szachy, partie szachowe, drużyny, sala rozgrywek, klub szachowy, szachownice, zegary,

Przed rozpoczęciem gry należy wypełnić nagłówek blankietu zapisu partii. Mecze IV ligi wrocławskiej i podwrocławskiej MKS Rokita Brzeg Dolny – MUKS MDK Śródmieście Wrocław, 11.12.2016.

zapis partii szachowej

Zapis partii szachowej notacją skróconą.

Różne dodatkowe znaki:
+    – szach,
++    – podwójny szach,
X    – mat (w notacji międzynarodowej mat to #),
0-0    – roszada krótka,
0-0-0    – roszada długa.

Promocja – na przykład: 42…e1=H, lub 25.b:a8=S+ – podajemy po nazwie pola promocji oznaczenie figury, na którą promujemy piona.

Dopisek e.p. (po nazwie pola) oznacza bicie w przelocie (np. 18.f4 e:f3++ e.p.).

zapis skrócony

Partia zapisana notacją skróconą.
Źródło.

Blankiet zapisu partii szachowej, notacja szachowa, partia Wojciech Bonczol - Łukasz Uhryn, kurs interaktywny, podręcznik szachowy, Wrocławski Klub Szachowy HETMAN,

Zapis partii szachowej Wojciech Bonczol – Łukasz Uhryn.

Znaki oceniające:
?    – błąd,
??    – duży błąd,
!    – silny ruch,
!!    – bardzo silny ruch,
?!    – ruch wątpliwej wartości,
!?    – ruch zasługujący na uwagę,
+–    – rozstrzygająca przewaga białych,
–+    – rozstrzygająca przewaga czarnych.

przekroczenie czasu do namysłu

W szachy gra się na czas. Należy zauważyć na zegarze przekroczenie czasu do namysłu przez przeciwnika. Obóz sekcji szachowej MDK Śródmieście Wrocław w Sokołowsku, 2-12.07.2019.

Więcej znaków określających wartość ruchu, bądź pozycji.

oznaczenia pól, szachownica, nazwy pól,

Nazwy pól. Zdjęcie Mirosław Nowak.

Blankiet zapisu partii – wikipedia.

Blankiet MUKS MDK Śródmieście Wrocław – .pdf, .docx.

Ćwiczenienazwy pól.

 

Animacja
Wykonuj z zapisu posunięcia białych i czarnych!
Wykonuj z zapisu posunięcia białych!
Mat w 3 posunięciach.
Zgaduj posunięcia białych!
Wygraj z komputerem!
Wygraj z komputerem!

 

Bajkowy Świat Szachów.

Bajkowy Świat Szachów.

zadanie 1

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Milla Halicka. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Milla Halicka. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

 

 

 

 

 

oznaczenia pól, szachownica, nazwy pól,

Nazwy pól. Zdjęcie Mirosław Nowak.

zadanie 2

 

 

 

 

 

 

oznaczenia pól, szachownica, nazwy pól,

Nazwy pól. Zdjęcie Mirosław Nowak.

Szachownica kostkowata. Wim van Os (facebook), 13.04.2022.

Szachownica kostkowata. Wim van Os (facebook), 13.04.2022.

zadanie 3

 

 

 

 

 

 

zadanie 4

Blankiety zapisu partii. Vika Trofimova (facebook), 2.05.2022.

Blankiety zapisu partii. Vika Trofimova (facebook), 2.05.2022.

 

 

 

 

 

zadanie 5

 

Rysunek - Aleksandra Kowalska (11 lat, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Rysunek – Aleksandra Kowalska (11 lat, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Żyrardowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 4, część 1. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 4, część 3.