wróć     Tydzień 4.     Zapis skrócony. Mat Legala.     dalej

    Część 1.     Mat Legala.     Partie.
    Część 2.     Zapis skrócony.     Podstawy.
    Część 3.     Zadania 97 – 128 i 6 testów.     Druk.
    Część 4.     Zadania 97 – 103. Pionki.     1X.
    Część 5.     Zadania 104 – 112. Para gońców.     1X.
    Część 6.     Zadania 113 – 120. Dwa skoczki.     1X.
    Część 7.     Zadania 121 – 128. Goniec i skoczek.     1X.
    Część 8.     Pionki.     Daj mata!
    Część 9.     Para gońców.     Daj mata!
    Część 10.     Dwa skoczki.     Daj mata!
    Część 11.     Goniec i skoczek.     Daj mata!
    Część 12.     Para gońców z pionkami.     Daj mata!
    Część 13.     Dwa skoczki z pionkami.     Daj mata!
    Część 14.     Goniec, skoczek, piony.     Daj mata!
    Część 15.     Pionki i figury.     Daj mata!
    Część 16.     Para gońców i figury.     Daj mata!
    Część 17.     Dwa skoczki i figury.     Daj mata!
    Część 18.     Goniec i skoczek wśród figur.     Daj mata!

Graj sam ze sobą lub z kimś innym!