Tydzień 4, część 4.     pionek, ruchomy obrazek,     Zadania 97 – 103.     Pionki.    

    Mat w 1 posunięciu.    1X.

zadanie 97

Pionki. Kraina czarów, 12.01.2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

Pionki. Kraina czarów, 12.01.2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

 

 

 

 

Pionek. Kraina czarów, 12.01.2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

Pionek. Kraina czarów, 12.01.2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

zadanie 98

Rozwiązanie, mat.

 

 

 

 

Pionki. Kraina czarów, 12.01.2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

Pionki. Kraina czarów, 12.01.2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

zadanie 99

Maria Yugina

Autorka obrazu – Maria Jugina.

Rozwiązanie, mat.

 

 

 

 

Ceramika - Katarzyna Chiżyńska (15 lat, Gimnazjum nr 1 w Polkowicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Ceramika – Katarzyna Chiżyńska (15 lat, Gimnazjum nr 1 w Polkowicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

zadanie 100

Rozwiązanie, mat.

 

 

 

 

zadanie 101

Rozwiązanie, mat.

 

 

 

 

zadanie 102

Rozwiązanie, mat.

 

 

 

 

zadanie 103

Rozwiązanie, mat.

pionek

Pionek.

Tydzień 4, część 3. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 4, część 5.