4.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 288.

Matują określone zestawy szachowych bierek. Zbiór zadań pokazujących podstawowe pozycje matowe.

1.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 1 – 8.     ♖     Samotna wieża.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♖ wieżą i ♔ królem!

2.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 9 – 16.     ♖♖     Dwie wieże.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♖♖ dwiema wieżami i ♔ królem!

3.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 17 – 32.     ♕     Samotny hetman.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♕ hetmanem i ♔ królem!

4.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 33 – 49.     ♗     Goniec.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♗ gońcem, ♔ królem i ♙ pionkiem!

5.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 50 – 64.     ♘     Skoczek.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♘ skoczkiem, ♔ królem i ♙ pionkiem!

6.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 65 – 72.     ♖♙     Wieża z pionkiem.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♖ wieżą, ♔ królem i ♙ pionkiem!

7.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 73 – 96.     ♕♙♙     Hetman z pionkami.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♕ hetmanem, ♔ królem i ♙♙ pionkami!

8.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 97 – 103.     ♙♙     Pionki.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♙♙ pionkami! Wykorzystaj promocję ♙ pionka, gdy nadarza się na to okazja!

9.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 104 – 112.     ♗♗     Para gońców.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♗♗ parą gońców i ♔ królem!

10.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 113 – 120.     ♘♘     Dwa skoczki.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♘♘ dwoma skoczkami i ♔ królem!

11.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 121 – 128.     ♗♘     Goniec i skoczek.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♗ gońcem, ♘ skoczkiem i ♔ królem!

12.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 129 – 144.     ♕♖     Hetman i wieża.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♕ hetmanem, ♖ wieżą i ♔ królem!

13.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 145 – 160.     ♕♕     Dwa hetmany.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♕♕ dwoma hetmanami i ♔ królem!

14.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 161 – 192.     ♖♗     Wieża i goniec.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♖ wieżą, ♗ gońcem i ♔ królem!

15.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 193 – 224.     ♖♘     Wieża i skoczek.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♖ wieżą, ♘ skoczkiem i ♔ królem!

16.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 225 – 256.     ♕♗     Hetman i goniec.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♕ hetmanem, ♗ gońcem i ♔ królem!

17.     Mat w 1 ruchu.     Zadania 257 – 288.     ♕♘     Hetman i skoczek.
Zamatuj ♚ czarnego króla ♕ hetmanem, ♘ skoczkiem i ♔ królem!