3.     Bicia.

1.     Daj mata wykorzystując możliwość bicia!
Zadania interaktywne, w których należy zamatować króla dzięki wykonaniu korzystnego bicia.

2.     Wykonaj najkorzystniejsze bicie!
Zadania interaktywne, w których należy wykonać najkorzystniejszy ruch, ale tym ruchem jest bicie.

3.     Wykonuj najkorzystniejsze kolejne bicia – białymi.
Zadania interaktywne, w których należy wykonywać białymi kolejne najkorzystniejsze posunięcia, ale mają to być wyłącznie kolejne bicia.

3.     Wykonuj najkorzystniejsze kolejne bicia – czarnymi
Zadania interaktywne, w których należy wykonywać czarnymi kolejne najkorzystniejsze posunięcia, ale mają to być wyłącznie kolejne bicia.