Games

Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające przyswojenie przebiegu prezentowanej partii szachowej.

1. A game from the Internet
Interactive exercises for reliving the course of the game maciejas – krogulec.

2. The game Reti – Tartakower
A puzzle and an exercise for reliving the course of the game Reti – Tartakower.

3.     Partia Morphy – konsultanci.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii operowej.

4.     Partia Anderssen – Kieseritzky.
Zadanie i ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii nieśmiertelnej.

5.     Obrona rosyjska.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu partii rosyjskiej. Te ćwiczenia dotyczą wykorzystania popularnego błędu wykonywanego w początkowej fazie rozgrywania tego debiutu.

6.     Różne debiuty otwarte.
Ćwiczenia interaktywne utrwalające przyswojenie przebiegu różnych debiutów otwartych. Te ćwiczenia dotyczą wykorzystania popularnych błędów wykonywanych w początkowej fazie rozgrywania tych debiutów.

7.     Różne debiuty zamknięte.
Zadania interaktywne dotyczące wykorzystania błędów wykonywanych w debiutach zamkniętych. Przykłady pochodzą z różnych partii turniejowych.