Tydzień 22.     Partia nieśmiertelna.

 

    Część 1.     Nieśmiertelna partia Anderssen – Kieseritzky.    

mat, daj mata w 3 ruchach, adolf andressen, lionel kieseritzky, partia nieśmiertelna, animacja, apronus, diagram animowany, mała szachownica, interaktywny podręcznik szachowy, szachy dla dzieci, lekcje szachowe, piękno szachów,

MAT

    Adolf Anderssen – Lionel Kieseritzky,    Partie.

anderssen

Londyn, 1851, (rozegrana w kawiarni).

Gambit królewski [C33].

Film 1, film 2, film 3.

1.e4 e5 2.f4 e:f4 3.Gc4 Hh4+?!

[3…Sf6]

4.Kf1 b5

351

The Immortal Game Anderssen – Kieseritsky. Blair Bradshaw.

[4…d5]

chessdiag215.php5.G:b5 Sf6 6.Sf3 Hh6

[6…Hh5?!]

graj!

7.d3?!

[7.Sc3!]

7…Sh5?!

chessdiag216.php[7…Gc5 8.d4 Gb6 9.Sc3 Gb7 10.Gd3 Anderssen-Pollmacher, Lipsk, 1852]

graj!

8.Sh4

[8.Sc3!? Sg3+ 9.Kg1 S:h1 10.Sd5!]

8…Hg5

[8…g6! 9.g4 Sf6 (9…Ge7 10.g:h5 G:h4 11.Hg4 Hg5 12.H:g5 G:g5 13.Sc3 z przewagą białych) chessdiag217.php10.Sg2 Hh3 11.G:f4 S:g4 z niejasną grą]9.Sf5 c6

[9…g6 10.h4 Sg3+ (10…Hf6 11.Sc3!) 11.S:g3! H:b5 (11…H:g3?? 12.Wh3 z wygraną białych) 12.Sc3 Hb7 13.G:f4 H:b2? 14.Ge5 Wg8 15.Wb1 Ha3 16.Sb5 z wygraną białych]

graj!

10.g4 Sf6

AdrianaWróbel(15)

Ceramika – Adrianna Wróbel (15 lat, MDK Śródmieście Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (wyróżnienie), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

[10…c:b5 11.g:h5 z przewagą białych]

11.Wg1! c:b5 12.h4 Hg6 13.h5 Hg5 14.Hf3 Sg8

[14…S:g4 15.W:g4 H:h5 16.G:f4 z przewagą białych]

15.G:f4 Hf6

[15…Hd8 16.Sc3 g6 (16…a6 17.e5 z następnym 18.Se4 z przewagą białych; 16…d6 17.S:b5 G:f5 18.e:f5 z przewagą białych) 17.S:b5 g:f5 18.Sc7+ Ke7 19.e:f5 z przewagą białych]

16.Sc3 Gc5

[16…Gb7 17.Hg3! z przewagą białych (17.S:b5 H:b2 18.Sbd6+ G:d6 19.S:d6+ Ke7) ]

graj!

17.Sd5

chessdiag218.php[17.d4! G:d4? (17…Ge7 18.Sd5 Hc6 19.Sd:e7 S:e7 20.Sd6+ Kd8 21.S:f7+ Ke8 22.S:h8 z wygraną białych) 18.Sd5! Hc6 19.Sc7+ Kd8 20.S:d4 Hc4+ 21.Hd3 z wygraną białych]

Nagrobek Adolfa Anderssena – Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu.

17…H:b2 18.Gd6

[18.Ge3! z przewagą białych; 18.We1! z przewagą białych]

chessdiag219.php18…G:g1?

[18…H:a1+]

graj!

19.e5!! H:a1+ 20.Ke2 Sa6

[20…Gb7 21.S:g7+ Kd8 22.H:f7 Sh6 23.Se6+ d:e6 24.He7+ Kc8 25.Hc7X;
20…f6 21.S:g7+ Kf7 22.S:f6 K:g7 (22…Gb7 23.Se4+ K:g7 24.Gf8X) 23.Se8+ Kh6 24.Hf4X;

Goniec i koniec… Rysunek Wojciecha Hrycyka – ucznia Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

20…Ga6!? 21.Sc7+ Kd8 22.S:a6! Gb6
(22…Hc3 23.Gc7+ H:c7 24.S:c7 K:c7 25.H:a8 Sc6 (25…Sh6 26.Sd6 Wf8 27.Hb7+ Kd8 28.H:b8+ Ke7 29.Sc8+ Ke8 30.Sb6+ Ke7 31.Hd6+ Ke8 32.H:d7X) 26.Sd6 S:e5 27.Se8+ Kb6 28.Hb8+ Ka5 29.H:e5 Sf6 30.Sd6 a6 (30…Wb8 31.Sc4+ z wygraną białych) 31.Sc4+ Ka4 32.Sb2+ Ka5 33.Hc7+ Gb6 (33…Kb4 34.a3+ K:a3 35.Hc3+ Ka2 36.Sd1 We8+ 37.Kf1 Gd4 38.H:d4 Ka3 39.Hc3+ Ka4 40.Sb2X) 34.Hc3+ b4 35.Sc4+ Kb5 36.Sd6+ Ka4 37.Hb3+ Ka5 38.Sb7+ Kb5 39.Hc4+ Ka4 40.H:a6+ Ga5 41.H:a5X)
23.H:a8 Hc3 24.H:b8+ Hc8 25.H:c8+ K:c8 26.Gf8! h6
(26…Sh6 27.Sd6+ Kd8 28.G:g7 z wygraną białych)
27.Sd6+ Kd8 28.S:f7+ Ke8 29.S:h8 K:f8 30.Kf3 Ke7 31.Sg6+ Ke6

Natalia Mazur

Rysunek – Natalia Mazur (11 lat, Sportowa Szkoła Sportowa nr 72 we Wrocławia). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

32.Ke4 d6
(32…d5+ 33.Kf4 i 34.Sb4)
33.d4 z wygraną białych]

chessdiag163.phpDaj mata w 3 posunięciach – kliknij tutaj lub tutaj.

21.S:g7+ Kd8 

Nieśmiertelna2graj!

22.Hf6+! S:f6 23.Ge7X 1-0

Nieśmiertelna1Przeglądnij tę partię!

Znowu przeglądnij tę partię!

Nieśmiertelna3

Żołnierzyki lego rozgrywają nieśmiertelną partię. Zdjęcia Karola Cieślawskiego – ucznia Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Animacja.

KRÓLEWSKA GRA SZACHY, Natalia Zebrowska, Interaktywny Podręcznik Szachowy,

Autorka – Natalia Zebrowska (14 lat, Gimnazjum nr 3 w Łodzi). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Zgaduj posunięcia białych!

Naucz się tej partii na pamięć!

Graj z komputerem!

Znajdź taktyczne uderzenie!

Adolf Anderssen, Wrocław, miasto spotkań, rok 2014, Hala Stulecia, dwie wielkie szachowe imprezy, XXIII Memoriał Adolfa Anderssena, Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, 19-21.12.2014, Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, 5-8.08.2014, interaktywny podręcznik szachowy, piękno szachów,

W mieście Adolfa Anderssena – we Wrocławiu (mieście spotkań) – w roku 2014 odbyły się w Hali Stulecia dwie wielkie szachowe imprezy: XXIII Memoriał Adolfa Anderssena, który był Mistrzostwami Europy w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (19-21.12.2014) oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych (5-8.08.2014).

Tydzień 21, część 6. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 22, część 2.