Tydzień 19.     Partia włoska. Główne warianty.

 

    Część 1.     Partia włoska. Gra partii z zapisem posunięć. Analiza rozegranych partii.    

Zdjęcie Anny Szuleszko z wystawy pokonkursowej KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Zdjęcie Anny Szuleszko z wystawy pokonkursowej KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

    Rudolf Spielmann – Anton Olson.    Partie.

Partia włoska.

Obowiązkowe posunięcia: 1.e2-e4 e7-e5 2.Sg1-f3 Sb8-c6 3.Gf1-c4 Gf8-c5 4.c2-c3 Sg8-f6 5.d2-d4 e5:d4. Samodzielna gra od 6 posunięcia białych. Animacja.

Partia włoska.

Rysunek - Łucja Mączka.

Rysunek – Łucja Mączka (8 lat, MDK Śródmieście Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (wyróżnienie), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Najważniejsze warianty partii włoskiej.

Ważny wariant.

Blankiet zapisu partii.


chessdiag193.php
2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Fabian Piotrowiak. Zdjęcie - Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Fabian Piotrowiak. Zdjęcie – Robert Korpalski.

Wariant 6.e5.

6.e5 d5 7.Gb5 Se4 8.c:d4 Gb6 (8…Gb4+ 9.Gd2 S:d2 10.Sb:d2 0-0 11.0-0 Gd7 12.a3 z trochę lepszą grą białych) 9.Sc3 0-0 10.Ge3 Gg4 z równymi szansami.

graj!

chessdiag192.phpWariant 6.0-0.

6.0-0 S:e4! po innych posunięciach białe osiągają dużą przewagę (6…d:c3?! 7.e5! d5 8.e:f6 d:c6 9.f:g7 Wg8 10.H:d8+ S:d8 11.S:c3 W:g7 12.Sd5 Se6 13.We1 Gd6 14.Sh4 z przewagą białych; 6…d5?! 7.e:d5 S:d5 8.c:d4 Ge7 9.G:d5 H:d5 10.Sc3 Hd8 11.d5 z przewagą białych; 6…0-0? 7.c:d4 Gb6 8.d5! Se7 9.e5 Se8 10.d6! z wygraną białych; 6…d3?! 7.b4 Gb6 8.e5 d5 9.e:f6 d:c4 10.b5! z przewagą białych) 7.c:d4! d5! (7…Ge7?! 8.d5! Sb8 9.We1 Sd6 10.Gd3 0-0 11.Sc3 Se8 12.d6! S:d6 13.Gf4 z wygraną białych)

Kinga Łupińska

Rysunek – Kinga Łupińska (7 lat, MUKS MDK Śródmieście Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

chessdiag197.php8.d:c5 d:c4 9.H:d8+ (lub 9.He2 Hd3 10.We1 f5 11.Sc3 0-0 12.S:e4 f:e4 13.H:e4 Gf5 14. Hh4 z równą grą) 9…K:d8 10.Wd1+ Gd7! 11.Ge3  z równymi szansami.

graj!

chessdiag194.phpWariant 6.c:d4.

6.c:d4 Gb4+!

[6…S:e4?? 7.d:c5 z wygraną białych.
6…S:d4?? (lub 6…G:d4??) 7.S:d4 G:d4? 8.H:d4 z wygraną białych.
6…Sa5?? 7.d:c5 S:c4 8.Ha4 S:e4 9.H:c4 0-0 10.0-0 z wygraną białych.
6…Gb6? 7.d5! Se7 8.e5! Se4 9.0-0 ze znaczną przewagą białych.]

7.Sc3!?

chessdiag196.php[7.Gd2 G:d2+! (7…S:e4?! 8.G:b4 S:b4 9.G:f7+! K:f7 10.Hb3+ d5 11.Se5+ Kg8 12.H:b4 z przewagą białych) 8.Sb:d2 d5! po innych posunięciach białe uzyskiwały znaczną przewagę 9.e:d5 S:d5 10.0-0 (10.Hb3 Sa5 11.Ha4+ Sc6 12.Hb3 z remisem) 10…0-0 11.Wc1 Gg4 12.h3 Gh5 13.Gd5 H:d5 14.Ha4 G:f3 15.Sf3 z małą przewagą białych]

7…S:e4 8.0-0G:c3!

[8…S:c3?! 9.b:c3 G:c3? (9…d5! 10.c:b4 d:c4 11.We1+ Se7 12.Gg5 f6 13.He2 Gg4 14.Gf4 z nieznacznie lepszymi szansami białych)

chessdiag198.php10.Ga3! (10.Hb3?! d5! 11.H:c3 d:c4 12.d5! Se7 13.We1 0-0 14.Ga3 S:d5 15.H:c4 c6 16.G:f8 H:f8 17.Wab1 z małą przewagą białych) 10…Se7 (10…d6 11.Wc1 Ga5 12.Ha4 a6 13.Gd5 Gb6 14.W:c6! Gd7 15.We1+ Kf8 16.W:d6! z wygraną białych; 10…d5 11.Gb5 G:a1 12.We1+ Ge6 13.Hc2! Hd7 14.Se5 z przewagą białych) 11.Hb3 d5 12.H:c3 d:c4 13.Wfe1 Ge6 14.G:e7 K:e7 15.d5! H:d5 16.Wad1 Hc5 17.We5 Hb6 18.W:e6+! z wygraną białych] 9.d5! [9.b:c3? d5! z przewagą czarnych]

9…Gf6!

chessdiag199.php[9…Se5!? 10.b:c3 S:c4 11.Hd4 0-0 (11…Scd6? 12.H:g7! z przewagą białych) 12.H:c4 13.Hd3 z równą grą]

10.We1 Se7 11.W:e4 d6 12.g4

[12.Gg5 G:g5 13.S:g5 h6 14.He2 h:g5 15.We1 Ge6 16.We3 c6 17.d:e6 f6 18.Wb3 Hc7 19.Gd3 d5 z nieznaczną przewagą czarnych]

12…0-0

chessdiag200.php[12…h6 13.h4 g6 (13…Kf8; 13…0-0; 13…c6)

14.He2 (14.Hd3; 14.Hb3) 14…Gg7 15.Gd2 f5 16.g:f5 G:f5 17.We3 G:b2 18.We1 Gf6 19.We6 0-0 20.W:f6 W:f6 21.H:e7 22.W:e7 Wf7 23.We1 z przewagą białych]

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Martyna Gugulska - nagroda. Zdjęcie - Robert Korpalski.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Martyna Gugulska – nagroda. Zdjęcie – Robert Korpalski.

13.g5 Ge5 (13…Gf5)

14.S:e5 d:e5 15.W:e5 Sg6 (15…Hd6)

chessdiag201.php16.We1 Hd7 (16…Hd6)

17.a4 z przewagą białych.

graj!

Żołnierzyki lego rozgrywają partię włoską. Zdjęcie - Karol Cieślawski.

Żołnierzyki lego rozgrywają partię włoską. Zdjęcie – Karol Cieślawski (uczeń Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Tydzień 18, część 4. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 19, część 2.