11.     Nietypowe.

Nietypowe zadania szachowe.

1.     Galopada skoczka – wersja łatwa.
Ćwiczenia doskonalące poruszanie się skoczkiem. Skoczek przechodzi przez wszystkie pola – „galopada”. Wesja łatwa.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 12.05.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

2.     Zbieranie grzybów.
Szachowe grzybobranie, czyli zbieranie grzybów (żetonów lub pionków) różnymi figurami. Te ćwiczenia i zadania mają pomóc w utrwaleniu umiejętności poruszania się i manewrowania poszczególnymi szachowymi figurami.
Ten zestaw ćwiczeń od dawna znajdował się w treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale do zbioru zadań został dołączony dopiero 28.08.2022.

3.     Ciekawostki.
Nietypowe zadania szachowe.

4.     Pozbijaj.
Pozbijaj, to zbiór bardzo nietypowych zadań, w których należy w grze przeciwko silnikowi Apronus zdążyć pozbijać wszystkie czarne bierki (również żetony – bierki nieaktywne) w określonej ilości posunięć.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 21.07.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

5.     Galopada skoczka – wersja trudna.
Skoczek przechodzi przez wszystkie pola – „galopada”. Wesja trudna.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 11.05.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

6.     Skoczek idzie przez wszystkie pola.
Przejdź skoczkiem przez wszystkie pola wyznaczonego obszaru tak, by na każdym polu stanął tylko raz!
Ten zestaw ćwiczeń od dawna znajdował się w treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale do zbioru zadań został dołączony dopiero 23.07.2022.