10.     Matematyczne szachy.

Matematyczne zadania szachowe.

1.     Ilość pól.
W tych ćwiczeniach należy wykonać ruch figurą, która atakuje najwięcej pól.

2.     Ilość żetonów.
W tych ćwiczeniach należy wykonać bicie bierką, która atakuje najwięcej żetonów.

3.     Ile żetonów wokół?
W tych ćwiczeniach należy wykonać bicie tą bierką, którą otacza największa ilość żetonów.

4.     Wartość szachowych bierek.
Ćwiczenia dotyczą porównywania wartości bierek, zarówno pojedynczych, jak i zgrupowanych. Jednocześnie są to ćwiczenia czysto matematyczne – dotyczą umiejętności dodawania.