26.     Końcówki 2.     Różne ilości bierek szachowych.

25.     Końcówki 1.     wróć     26.     Końcówki 2.     dalej     27.     Bez ♔.

Przyciski kierują do poszczególnych zestawów zadań i ćwiczeń:

Zadania i ćwiczenia interaktywne dotyczące gry w końcówkach, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

1.     3 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajdują się 3 bierki.

2.     4 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajdują się 4 bierki.

3.     5 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 5 bierek.

4.     6 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 6 bierek.

5.     7 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 7 bierek.

6.     8 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 8 bierek.

7.     9 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 9 bierek.

8.     10 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 10 bierek.

9.     11 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 11 bierek.

10.     12 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 12 bierek.

11.    13 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 13 bierek.

12.    14 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 14 bierek.

13.    15 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 15 bierek.

14.    16 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 16 bierek.

15.    17 bierek.
Końcówki, gdy na szachownicy znajduje się 17 bierek.