17.     Końcówki.

Zadania i ćwiczenia interaktywne dotyczące gry w końcówkach, szczególnie w końcówkach pionkowych.

 

1.         Końcówki.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
Ćwiczenia interaktywne – gra z komputerem różnych pozycji końcówkowych.

2.         Końcówki pionkowe – do 6 bierek.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
Ćwiczenia interaktywne – gra z komputerem różnych końcówek pionowych z udziałem od 2 do 4 pionków.

3.         Plan główny – 1.    Końcówki.
Ćwiczenia i zadania interaktywne dotyczące pozycji M. Euwe przedstawiającej plan główny końcówek.

4.         Plan główny – 2.    Końcówki.
Ćwiczenia i zadania interaktywne dotyczące innych pozycji przedstawiających plan główny końcówek.

5.         Przełom.    Końcówki.
Zadania i ćwiczenia interaktywne na temat przełomu pionkowego.

6.         Samotny pionek.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
Ćwiczenia interaktywne – gra z komputerem pozycji z samotnym pionkiem. Te wstępne ćwiczenia mają pokazać zasadność dogłębnego zapoznania się z teorią Dawida Przepiórki, która całościowo opisuje końcówkę z samotnym pionkiem.

7.         K+p / K – część 1.    Końcówki.
Zadania interaktywne z samotnym pionkiem. Dotyczą 4 pierwszych punktów unowocześnionej teorii Dawida Przepiórki.

8.         K+p / K – ciąg dalszy.    Końcówki.
Zadania interaktywne z samotnym pionkiem. Dotyczą 4 ostatnich punktów unowocześnionej teorii Dawida Przepiórki.

9.         Para pionkowa.     Gra z komputerem.    Ćwiczenia.
Ćwiczenia interaktywne – gra z komputerem pozycji z parą pionkową. Te wstępne ćwiczenia mają przybliżyć problemy występujące w walce w takich sytuacjach przed poznaniem teoretycznych zagadnień dotyczących pary pionkowej.

10.         Para pionkowa.     Pola krytyczne.    Końcówki.
Zadania i ćwiczenia interaktywne dotyczące zagadnienia pól krytycznych pary pionkowej.

11.         Para pionkowa.     Wzajemny zugzwang.    Końcówki.
Zadania interaktywne dotyczące zagadnienia pozycji wzajemnego zugzwangu w obecności pary pionkowej.