25.     Końcówki 1.

Zadania i ćwiczenia dotyczące gry w końcówkach, szczególnie w końcówkach pionkowych.

1.     Końcówki.     Gra z komputerem.
Ćwiczenia – gra z komputerem różnych pozycji końcówkowych.

2.     Końcówki pionkowe – do 6 bierek.     Gra z komputerem.
Ćwiczenia – gra z komputerem różnych końcówek pionowych z udziałem od 2 do 4 pionków.

3.     Plan główny – 1.
Ćwiczenia i zadania dotyczące pozycji M. Euwe przedstawiającej plan główny końcówek.

4.     Plan główny – 2.
Ćwiczenia i zadania dotyczące innych pozycji przedstawiających plan główny końcówek.

5.     Przełom.
Zadania i ćwiczenia na temat przełomu pionkowego.

6.     Samotny pionek.     Gra z komputerem.
Ćwiczenia – gra z komputerem pozycji z samotnym pionkiem. Te wstępne ćwiczenia mają pokazać zasadność dogłębnego zapoznania się z teorią Dawida Przepiórki, która całościowo opisuje końcówkę z samotnym pionkiem.

7.     K+p / K – część 1.
Zadania z samotnym pionkiem. Dotyczą 4 pierwszych punktów unowocześnionej teorii Dawida Przepiórki.

8.     K+p / K – ciąg dalszy.
Zadania z samotnym pionkiem. Dotyczą 4 ostatnich punktów unowocześnionej teorii Dawida Przepiórki.

9.     Para pionkowa.     Gra z komputerem.
Ćwiczenia – gra z komputerem pozycji z parą pionkową. Te wstępne ćwiczenia mają przybliżyć problemy występujące w walce w takich sytuacjach przed poznaniem teoretycznych zagadnień dotyczących pary pionkowej.

10.     Para pionkowa.     Pola krytyczne.
Zadania i ćwiczenia dotyczące zagadnienia pól krytycznych pary pionkowej.

11.     Para pionkowa.     Wzajemny zugzwang.
Zadania dotyczące zagadnienia pozycji wzajemnego zugzwangu w obecności pary pionkowej.

12.     Kwadrat pionka.
Zadania i ćwiczenia dotyczące kwadratu pionka.

13.     Kwadrat 2 pionków.
Zadania i ćwiczenia dotyczące wspólnego kwadratu dwóch pionków. Gdy wspólny kwadrat ma w zasięgu linię przemiany, to takie pionki w walce z królem przeciwnika samodzielnie zapewniają osiągnięcie skutecznej promocji bez pomocy własnego króla.

14.     Różne końcówki – zadania.
Zadania na podstawie różnych końcówek.

15.     Zakończenia zadań.
Ćwiczenia – gra z komputerem różnych pozycji końcówkowych, ale te pozycje pochodzą z zakończeń zadań z poprzedniego zestawu „Różne końcówki – zadania” oraz z różnych zestawów zadań z taktyki.