Tydzień 26.     ♔♙ Król z pionkiem przeciwko ♚ królowi.     Zgodnie z teorią Dawida Przepiórki (początek, punkty 1 – 4).

 

    Część 2.     ♙     K+p / K – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki. Początek, punkty 1 – 4.    

Rysunek - Justyna Wasilkowska (21 lat, MDK Fabryczna Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Rysunek – Justyna Wasilkowska (21 lat, MDK Fabryczna Wrocław). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

    Końcówka z samotnym ♙ pionkiem (cz. 1).    Końcówki.

1. Prawo kwadratu.

Narożnikami kwadratu ♙ pionka są:

1 – jego pole,

2 – pole przemiany,

SKMBT_C25315070610560_0009 — kopia

♙ Pionek poczuł moc! Rysunek Cyntii Delimat – uczennicy Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

3 – pole na linii przemiany, na przekątnej wyprowadzonej od ♙ pionka,

4 – pole na rzędzie ♙ pionka, na przekątnej wyprowadzonej od pola przemiany.

Diagramdiagram’.

studium, wygrana,

Studium. Wygrana. Animacja.

Jeżeli ♚ król przeciwnika znajduje się poza tak wyznaczonym kwadratem ♙ pionka, to natychmiast idziemy ♙ pionkiem, gdyż ucieka on ♚ królowi przeciwnika i staje się hetmanem, co zapewnia zwycięstwo.

zadanie 1 zadanie 2

studium, remis,

Studium. Remis. Biały ♔ król wchodzi do kwadratu czarnego ♟ pionka. Animacja.

Tomasz Dulny

Autor grafiki – Tomasz Dulny (uczeń Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Jeżeli ♚ król przeciwnika jest w tym kwadracie ♙ pionka, to nie ruszamy się ♙ pionkiem, lecz idziemy ♔ królem do pól kluczowych.

O pola kluczowe ♔♚ króle walczą za pomocą opozycji.

Strona silniejsza wygrywa, jeżeli jej ♔ król stanie na jednym z pól kluczowych.

Strona słabsza remisuje, jeżeli jej ♚ król nie wpuści na pola kluczowe ♔ króla przeciwnika.

Dla ♙ pionka niebandowego, kwadrat wyznacza się tylko w jedną stronę, w tę stronę, z której nadciąga ♚ król przeciwnika (diagram, diagram’).

Dla ♙ pionka położonego na polu wyjściowym (diagram, diagram’, diagram”), kwadrat wyznacza się tak, jak dla ♙ pionka wysuniętego o jedno pole (diagram, diagram’, diagram”).

zadanie 3

ćwiczenie 1

 

2. ♔ Królewskie ścieżki.

♔ Król ma zazwyczaj wiele najkrótszych dróg przemarszu w drodze do pola docelowego.

Tylko w przypadku, gdy pole docelowe jest od niego dokładnie na ukos (po przekątnej), ♔ król ma jedyną najkrótszą drogę przemarszu (diagram), a w innych przypadkach tych najkrótszych dróg ma więcej.
Gdy ♔ król zmierza do pola docelowego położonego od niego dokładnie na wprost, wtedy droga do tego pola po linii prostej jest jedynie jedną z wielu najkrótszych dróg, równie krótka jest droga łamana (♔ król idzie po jednakowym kolorze pól), jak i droga po dwóch bokach trójkąta
♔ Król idąc z narożnika na ukos do środka porusza się jednocześnie najkrótszymi drogami do obydwu narożników położonych na wprost od niego (diagram).

Geometria szachownicy, w przypadku wyznaczania odległości dla ♔♚ króli, jest zupełnie inna od tej, do której jesteśmy przyzwyczajeni w naszej ludzkiej rzeczywistości i dlatego nie powinniśmy szacować odległości dla ♔♚ króli według naszych ludzkich przyzwyczajeń, bo wtedy możemy błędnie ocenić te odległości.

zadanie 4

 

♔ król i ♙ pionek na ♚ króla

Strefa walki. Autor rysunku: Jan Michael (uczeń Szkoły Podstawowej nr 91 im. Orląt Lwowskich we Wrocławiu).

3. Strefa walki.

To 3 kolumny – ta po której porusza się ♙ pionek i dwie najbliższe przy niej.

Diagram, diagram1.

Wyjście jakimkolwiek ♔♚ królem poza strefę walki jest zawsze dużym błędem.

 

Pola kluczowe samotnego ♙ pionka.

Pola kluczowe samotnego ♙ pionka. Animacja.

4. Pola kluczowe.

Strona silniejsza wygrywa, jeżeli jej ♔ król stoi na jednym z pól kluczowych, bądź ma zapewnione, że na takim polu stanie.
Strona słabsza ma zapewniony remis, jeżeli jej ♚ król nie wpuści na pola kluczowe ♔ króla przeciwnika.

O pola kluczowe ♔♚ króle walczą za pomocą opozycji.
Pola kluczowe wyznaczamy tylko wtedy, gdy ♚ król przeciwnika znajduje się w kwadracie ♙ pionka.

4a. Pola kluczowe ♙ pionka bandowego,

Pola kluczowe ♙ pionka bandowego są stałe (nieprzesuwne), bo w miarę przesuwania się ♙ pionka, nie zmieniają one swojego położenia. Dla białego ♙ pionka na kolumnie a, pola kluczowe znajdują się na polach b7 i b8, dla białego ♙ pionka na kolumnie h są to pola g7 i g8, dla czarnego ♟ pionka na kolumnie a – pola b2 i b1, zaś dla czarnego ♟ pionka na kolumnie h – pola g2 i g1.

Fenomen narożnika.

Gdy ♚ król strony słabszej stanie w narożniku przed samotnym ♙ pionkiem bandowym, to ze względu na motywy patowe na wygraną nie ma już szans nawet wtedy, gdy strona silniejsza ma na tej bandowej kolumnie więcej ♙♙ pionków, bądź gdy ma dodatkowo gońca, który chodzi po odwrotnym kolorze pól i nie może wygonić z narożnika ♚ króla strony słabszej.

zadanie 5

zadanie 6

4b. Pola kluczowe ♙ pionka niebandowego.

Pola kluczowe ♙ pionka niebandowego znajdują się w strefie walki przed ♙ pionkiem i są przesuwne – zmieniają swoje położenie wraz z ruchem ♙ pionka. Jedynie nie przesuwa pól kluczowych ruch ♙ pionka powodujący jego przejście z własnego obozu do obozu przeciwnika, czyli przez połowę szachownicy. Przy ♙ pionku niebandowym, gdy ♚ król przeciwnika jest w kwadracie ♙ pionka, wygraną zapewnia nie tylko zajęcie ♔ królem jednego z pól kluczowych, ale również wygraną zapewnia zajęcie ♔ królem jednego z pozostałych pól w strefie walki położonych za polami kluczowymi.

4b1. ♙ Pionek niebandowy w swoim obozie.

Gdy ♙ pionek niebandowy znajduje się jeszcze we własnym obozie, czyli nie przeszedł przez połowę szachownicy, to 3 pola kluczowe znajdują się w strefie walki o 2 rzędy przed nim.

Przykłady:
– biały ♙ pionek b2 – pola kluczowe – a4, b4, c4,
– biały ♙ pionek c3 – pola kluczowe – b5, c5, d5,
– biały ♙ pionek d4 – pola kluczowe – c6, d6, e6.

Ćwiczenia:
1. B: Kd1, d2. Cz: Kd8. Wygrana. ćwiczenie 2,
2. B: Kd1. Cz: Kd8, d7. Remis. ćwiczenie 3.

4b2. ♙ Pionek niebandowy w obozie przeciwnika.

Gdy ♙ pionek niebandowy znajduje się już w obozie przeciwnika, czyli przeszedł już przez połowę szachownicy, to 3 pola kluczowe znajdują się w strefie walki bezpośrednio przed nim, czyli o 1 rząd przed nim.

 

Przykłady:

Wygrana.

Wygrana. Animacja.

Remis.

Remis. Animacja.

– biały ♙ pionek e5 – pola kluczowe –
d6, e6, f6,

– biały ♙ pionek f6 – pola kluczowe –
e7, f7, g7.

 

zadanie 7

(link do części 2, punkty 5 – 8)

Rysunek - Sylwia Mann (13 lat, MDK w Tychach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Rysunek – Sylwia Mann (13 lat, MDK w Tychach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY (nagroda), MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 26, część 1. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 26, część 3.