Tydzień 27.     Król z pionem przeciwko królowi – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki (część 2).

 

    Część 1.     pionek, ruchomy obrazek, szachy dla dzieci,     K+p / K – zgodnie z teorią Dawida Przepiórki. Zakończenie, punkty 5 – 8.    

Michał Moskwa.

Rysunek – Michał Moskwa (10 lat, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skierniewicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

    Końcówka z samotnym pionkiem (cz. 2).     Końcówki.

5. Opozycja:

końcówka

Końcówka. Obóz sekcji szachowej MDK Śródmieście Wrocław w Sokołowsku, 2-12.07.2019.

Opozycja, to położenie króli względem siebie takie, że znajdują się one na tej samej linii i między nimi jest nieparzysta ilość wolnych pól.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

Pod opozycją, czyli niekorzystnie, znajduje się król tej strony, która jest na posunięciu.

Pionek. Rysunek Beaty Kwinty - uczennicy Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Pionek. Rysunek Beaty Kwinty – uczennicy Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Zajęcie opozycji stronie broniącej zapewnia jej nie wpuszczenie króla przeciwnika na pola kluczowe.

Zajęcie opozycji przez stronę przeważającą, pozwala jej zdobywać przestrzeń w strefie walki i umożliwia królowi wejście na jedno z pól kluczowych.

Opozycja:

prosta, ukośna, boczna,

bliska, odległa.

bajkowy świat szachów

Bajkowy Świat Szachów.

Bajkowy Świat Szachów

Bajkowy Świat Szachów.

Bajkowy Świat Szachów

Bajkowy Świat Szachów.

zadanie 9

 

6. Na 7 rząd – bez szacha!

Wprowadzenie pionka na 7 rząd, czyli 2 rząd przeciwnika, bez szacha, zapewnia zwycięstwo stronie silniejszej.

Wejście piona na 7 rząd z szachem zapewnia remis stronie słabszej.

 

7. Pole przed pionem – remis!

Zajęcie królem strony słabszej pola przed pionkiem zapewnia remis stronie słabszej.

Należy jednak tym królem wciąż bronić się precyzyjnie, by nie przegrać!

Zugawang. Rysunek - Zuzanna Wojtala.

Pozycja wzajemnego zugawangu. Kto jest na posunięciu, ten ma źle… Rysunek – Zuzanna Wojtala (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Zawsze trzeba królem zająć pole przed pionem, gdy tylko jest to możliwe, a odchodzić z niego należy wyłącznie po kolumnie pionka, by wytrącić z opozycji króla strony silniejszej.

Gdy nie można zająć królem pola przed pionkiem, to koniecznie trzeba – za pomocą opozycji – zablokować królowi strony silniejszej możliwość zdobywania przestrzeni w strefie walki.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa "Królewska gra w szachy" 2021. Zdjęcie - Ewa Felsztyńska-Korpalska.

2 Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa „Królewska gra w szachy” 2021. Zdjęcie – Ewa Felsztyńska-Korpalska.

 

8. Wytrącenie z opozycji:

a) króla strony silniejszej,
Zmuszamy króla strony silniejszej do wejścia na swojego pionka.

b) króla strony słabszej (2 sposoby).
1 sposób – podstawowy – wykonujemy ruch pionkiem,
2 sposób – atakiem pionka zabieramy królowi strony słabszej ważne pole do manewrowania.

zadanie 10 – Studium. Hermanis Mattison, 1918.

Podobne studia – zadanie 12     zadanie 13

I edycja konkursu artystycznego "Szachy Dolnośląskie" MDK Fabryczna Wrocław 2022. Maja Lisowiak. Zdjęcie - mdk.wroc.pl.

I edycja konkursu artystycznego „Szachy Dolnośląskie” MDK Fabryczna Wrocław 2022. Maja Lisowiak. Zdjęcie – mdk.wroc.pl.

zadanie 14

 

 

 

 

(link do części 1, punkty 1 – 4)

Autorka - Maja Serek (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Autorka – Maja Serek (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Tydzień 26, część 5. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 27, część 2.