Tydzień 26, część 3.     wieża, ruchomy obrazek, szachy dla dzieci,skoczek, ruchomy obrazek, szachy dla dzieci,     Wieża i skoczek.     Zestaw zadań i 6 testów.    

Skoczek i wieża.

Skoczek i wieża.

    Mat w 2 posunięciach.     Zadania 801 – 832.    Druk.

Nowa wersja:
– strony 4,1 .pdf”, .docx”,
– strony 2,3 .pdf”, .docx”.

Druga wersja:
– strony 4,1 .pdf’.docx’,
– strony 2,3 .pdf’.docx’.

Rysunek - Filip Puchała (SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA - SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Rysunek – Filip Puchała (SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Stara wersja:
– strony 4,1 .pdf.docx,
– strony 2,3 .pdf.docx.

 

Tydzień 26, zadania 801 – 832.
Testy sprawdzające w wersji do wydruku.

Nowa wersja:
– test 1 .pdf”, .docx”, test 2 .pdf”, .docx”, test 3 .pdf”.docx”, test 4 .pdf”.docx”, test 5 .pdf”, .docx”, test 6 .pdf”.docx”.

Druga wersja:
– test 1 .pdf’.docx’, test 2 .pdf’.docx’, test 3 .pdf’, .docx’, test 4 .pdf’.docx’, test 5 .pdf’.docx’, test 6 .pdf’.docx’.

Tydzień 26, zadania 801 – 832.
Testy sprawdzające w poprzedniej wersji do wydruku:
test 1′, test 2′, zest 3′, test 4′, test 5′, test 6′.

Karteczki do zapisywania rozwiązań – .pdf, .docx.

Rysunek – Monika Świgost (10 lat, Szkoła Podstawowa w Marcinowicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Rysunek – Monika Świgost (10 lat, Szkoła Podstawowa w Marcinowicach). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 26, część 2. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 26, część 4.