21.     Taktyka 6.     Określone zestawy szachowych bierek.

Zadania szachowe, w których należy przeprowadzić skuteczną akcję taktyczną za pomocą określonego zestawu bierek.

Ten zbiór zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 15.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

1.     Dwie wieże.
Przeprowadź skuteczną akcję dwiema wieżami!

2.     Goniec.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną gońcem!

3.     Skoczek.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną skoczkiem!

4.     Dwa skoczki.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną dwoma skoczkami!

5.     Goniec i skoczek.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną gońcem i skoczkiem!

6.     Hetman i wieża.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną hetmanem i wieżą!

7.     Wieża i goniec.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną wieżą i gońcem!

8.     Wieża i skoczek.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną wieżą i skoczkiem!

9.     Hetman i goniec.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną hetmanem i gońcem!

10.     Hetman i skoczek.
Przeprowadź skuteczną akcję taktyczną hetmanem i skoczkiem!