19.     Taktyka 4.     Różne działania taktyczne.

Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne najlepsze posunięcia stosując w kluczowych momentach różne działania taktyczne: złapanie figury, kombinacje obronne, kontratak, zugzwang oraz działania taktyczne wynikające z bardziej scentralizowanego położenia bierek, ze słabości ostatniego rzędu lub z asymetrii szachownicy.

1.     Słabość ostatniego rzędu.
Zestaw zadań, w których należy wykorzystać w ustawieniu przeciwnika słabość ostatniego rzędu, która znacząco wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa jego króla. Wykorzystanie motywu słabości ostatniego rzędu zdarza się bardzo często w grze praktycznej. Zwykle w tych zadaniach stosowany jest środek taktyczny odciągnięcie. Końcowym efektem podjętych działań taktycznych jest tu zazwyczaj mat korytarzowy.
Ten zestaw zadań od dawna znajdował się w treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale do zbioru zadań został dołączony dopiero 5.09.2022.

2.     Złap figurę!
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy zdobyć określoną figurę przeciwnika wykorzystując jej ograniczenie.

3.     Centralizacja.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy wykorzystać scentralizowane położenie lub większe nacelowanie na centrum własnych bierek, gdy przeciwnik ma bierki porzozrzucane po bandach lub blisko brzegów i gorzej nacelowane na środek szachownicy.
Ten zestaw zadań od dawna znajdował się w treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale do zbioru zadań został dołączony dopiero 20.08.2022.

4.     Taniec hetmana.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy zastosować taniec hetmana, który wykorzystując swobodną przestrzeń próbuje osiągnąć cel swojej łamanej, forsownej podróży bez straty tempa.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 12.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

5.     Szachowanie.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy wszystkie kolejne posunięcia wykonywać z szachem.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 9.06.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

6.     Obrona od mata.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy uratować się od groźby dostania mata w jedyny rozsądny, korzystny sposób.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 12.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

7.     Jedyna obrona.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy znaleźć jedyny ruch lub kolejne jedyne posunięcia, które ratują przed groźbami przeciwnika i pozwalają utrzymać pozycję nadającą się do kontynuowania rozsądnej, szansownej gry.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 12.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

8.     Kombinacje obronne.
Kolekcja zadań interaktywnych, w których sukces – wygraną lub uratowanie remisu – osiąga strona postawiona przed trudnymi do rozwiązania problemami.

9.     Pozbawienie obrony.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy znaleźć taki ruch lub kolejne takie posunięcia, które uniemożliwiają przeciwnikowi zorganizowanie obronnego kontrataku i dopiero po takiej profilaktyce przeprowadzany jest skuteczny atak dający znaczne korzyści.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 23.03.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

10.     Kontratak.
Kolekcja zadań interaktywnych, w których skuteczną operację taktyczną przeprowadza strona znajdująca się pod silnym atakiem przeciwnika.

11.     Młynek.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy zastosować młynek.

12.     Zugzwang.     Postawienie pod przymusem.
Zestaw zadań interaktywnych, w których za pomocą ruchu bez groźby lub kilku takich posunięć należy postawić przeciwnika pod przymusem wykonania niekorzystnego ruchu lub kilku niekorzystnych posunięć.

13.     Słabości polowe.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy wykorzystać słabości polowe – osłabienie białych lub czarnych pól.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 18.11.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

14.     Wykorzystanie asymetrii szachownicy.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy wykorzystać asymetrię szachownicy.

15.     Atak czarnych w obronie królewsko-indyjskiej.
Zestaw zadań interaktywnych, w których należy przeprowadzić skuteczny taktyczny atak w pozycji powstałej w wyniku rozegrania obrony królewsko-indyjskiej.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 23.06.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.