18.     Taktyka 2.     Podwójne uderzenie – najważniejszy środek taktyczny.

Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne najlepsze posunięcia wykorzystując w kluczowych momentach różne rodzaje podwójnego uderzenia.

1.    Wstęp.
Zadania szachowe prezentujące zastosowanie podwójnego uderzenia i zaciągnięcia pod podwójne uderzenie oraz ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności.

2.     Polowanie na kotleta.
Seria zadań szachowych, w których trzeba hetmanem zdobyć wieżę poprzez wykonanie podwójnego uderzenia na króla i wieżę.

3.     Podwójne uderzenie. Białymi.
Zestaw zadań szachowych, w których w przeprowadzanych białymi działaniach taktycznych kluczową rolę pełni podwójne uderzenie.

4.     Podwójne uderzenie. Czarnymi.
Zestaw zadań szachowych, w których w przeprowadzanych czarnymi działaniach taktycznych kluczową rolę pełni podwójne uderzenie.

5.     Widełki skoczkiem.
Zestaw zadań, w których należy wykonać i wykorzystać widełki skoczkiem.

6.     Zagonienie pod podwójny atak.
Zestaw zadań, w których należy wykonać i wykorzystać zagonienie pod podwójny atak.

7.     Zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.
Zestaw zadań, w których należy wykonać zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.

8.     Wiązanie.
Kolekcja zadań szachowych prezentujących wykorzystanie za pomocą wiązania ustawienie bierek przeciwnika w jednej linii.

9.     Szpila.
Zadania, w których za pomocą szpili należy wykorzystać motyw geometrycznego ustawienia w jednej linii cennych bierek przeciwnika.

10.     Odgonienie obrońcy.
Zestaw zadań szachowych prezentujących skuteczny atak na figurę przeciwnika, która broni swoją figurę stojącą pod atakiem naszych figur i musi przestać jej bronić.

11.     Podwójny szach.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować co najmniej jeden podwójny szach.

12.     Wtrącony szach.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować co najmniej jeden wtrącony szach.

13.     Atak z odsłony.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować co najmniej jeden atak z odsłony.

14.     Samolot.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować samolot, czyli bicie połączone z atakiem z odsłony z jednoczesną obroną odsłoniętej atakującej figury lub z możliwością kolejnego bicia połączonego z uderzeniem na kolejną bierkę przeciwnika.