17.     Taktyka 2.     Podwójne uderzenie – najważniejszy środek taktyczny.

Zadania szachowe, w których należy zgadywać kolejne najlepsze posunięcia wykorzystując w kluczowych momentach różne rodzaje podwójnego uderzenia.

1.    Wstęp.
Zadania szachowe prezentujące zastosowanie podwójnego uderzenia i zaciągnięcia pod podwójne uderzenie oraz ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności.

2.     Podwójne uderzenie.     Polowanie na kotleta.
Seria zadań szachowych, w których trzeba hetmanem zdobyć wieżę poprzez wykonanie podwójnego uderzenia na króla i wieżę.

3.     Podwójne uderzenie.
Zestaw zadań szachowych, w których w przeprowadzanych działaniach taktycznych kluczową rolę pełni podwójne uderzenie.

4.     Zagonienie pod podwójny atak.
Zestaw zadań, w których należy wykonać i wykorzystać zagonienie pod podwójny atak.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 19.05.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

5.     Zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.
Zestaw zadań, w których należy wykonać zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.

6.     Wiązanie.
Kolekcja zadań szachowych prezentujących wykorzystanie za pomocą wiązania ustawienie bierek przeciwnika w jednej linii.

7.     Szpila.
Zadania, w których za pomocą szpili należy wykorzystać motyw geometrycznego ustawienia w jednej linii cennych bierek przeciwnika.

8.     Odgonienie obrońcy.
Zestaw zadań szachowych prezentujących skuteczny atak na figurę przeciwnika, która broni swoją figurę stojącą pod atakiem naszych figur i musi przestać jej bronić.

9.     Podwójny szach.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować co najmniej jeden podwójny szach.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 12.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

10.     Wtrącony szach.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować co najmniej jeden wtrącony szach.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 16.06.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

11.     Atak z odsłony.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować co najmniej jeden atak z odsłony.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 10.08.2022 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.

12.     Samolot.
Zestaw zadań szachowych, w których należy zastosować samolot, czyli bicie połączone z atakiem z odsłony z jednoczesną obroną odsłoniętej atakującej figury lub z możliwością kolejnego bicia połączonego z uderzeniem na kolejną bierkę przeciwnika.
Ten zestaw zadań obecnie jest w trakcie rozbudowy od 30.07.2023 i nie jest pobierany z treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego.