Tydzień 20.     Podwójne uderzenie.

 

    Część 1.     Podwójne uderzenie.    

Rysunek - Magdalena Mądra.

Rysunek – Magdalena Mądra (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

    Zaciągnięcie.     czarny król ← biały skoczekczarny hetman    Końcówki.

wygrana, diagram, apronus, interaktywny podręcznik szachowy, piękno w szachach, szachowa estetyka, zadanie szachowe, nauka szachów, szachy dla początkujących, podwójne uderzenie, widełki, zaciągnięcie, kwadrat piona, skoczek, szach, szech, garde, król, hetman,

Zadanie 1. Wygrana.

1B: Kb1, Se4, a2, e5, h2. Cz: Kf7, Hd7, a3.

1.e6+! K:e6 2.Sc5+ Kd6 3.S:d7 K:d7 4.Kc2 z wygraną.

1…H:e6 2.Sg5+ Kf6 3.S:e6 K:e6 4. Kc2 z wygraną.

Przeglądnij tę partię!

Animacja.

wygrana, diagram, apronus, interaktywny podręcznik szachowy, piękno w szachach, szachowa estetyka, zadanie szachowe, rozwiązanie zadania szachowego, nauka szachów, szachy dla początkujących, podwójne uderzenie, widełki, zaciągnięcie, skoczek, szach, szech, garde, król, hetman, wieża

Zadanie 2. Wygrana.

Zgaduj posunięcia białych!
Wygraj z komputerem!

 

2B: Kh1, Wc8, Sh4, h2. Cz: Kf7, Hf4, h6.

1.Wf8+! K:f8 2.Sg6+ Kf7 3.S:f4 z wygraną

Przeglądnij tę partię!
Animacja.
Zgaduj posunięcia białych!
Wygraj z komputerem!

Szach-szech! Autorka rysunku – Natalia Kiełbik (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Obydwa przykłady to kombinacje na zaciągnięcie pod podwójne uderzenie.

Podwójne uderzenie najczęściej zadawane jest jedną bierkę, a widełki to podwójne uderzenie zadawane przez tę bierkę symetrycznie. Każde podwójne uderzenie skoczka i pionka, to widełki. Podwójne uderzenie zadawane przez dwie bierki jest tak, że bierka, która odsłania liniowy atak figury, również zadaje atak.

Film.

Wygraj z komputerem!

CCF20160111_00000'

Szach-szech! Rysunek Emilii Zając – uczennicy Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.


Wykonaj podwójne uderzenie:

KRÓLEWSKA GRA - SZACHY

Wystawa pokonkursowa KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Tydzień 19, część 4. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 20, część 2.