Taktyka.     Zagonienie pod podwójny atak.

1
Zgaduj posunięcia czarnych

zadanie 1