9.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć za pomocą określonego zestawu bierek.

1.     Samotna wieża.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i królem!

2.     Dwie wieże.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami!

3.     Samotny hetman.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i królem!

4.     Goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i królem!

5.     Skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, skoczkiem i królem!

6.     Wieża z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą z pionkami!

7.     Hetman z pionami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem z pionkami!

8.     Pionki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, pionkami i królem!

9.     Para gońców.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, para gońców!

10.     Dwa skoczki.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami!

11.     Goniec i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem!

12.     Hetman i wieża.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą!

13.     Wieża i goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem!

14.     Wieża i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem!

15.     Hetman i goniec.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem!

16.     Hetman i skoczek.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem!