14.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć za pomocą określonego zestawu bierek.

1.     ♖     Wieża.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♔ królem!

2.     ♖♖     Dwie wieże.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖♖ dwiema wieżami!

3.     ♕     Hetman.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♔ królem!

4.     ♗     Goniec.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗ gońcem i ♔ królem!

5.     ♘     Skoczek.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♘ skoczkiem i ♔ królem!

6.     ♗♙♙     Goniec z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗ gońcem, ♔ królem i ♙♙ pionkami!

7.     ♘♙♙     Skoczek z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♘ skoczkiem, ♔ królem i ♙♙ pionkami!

8.     ♗     Goniec i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗ gońcem z ♙♙ pionkami wśród innych figur!

9.     ♘     Skoczek i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♘ skoczkiem z pionkami wśród innych figur!

10.     ♖♙♙     Wieża z pionkami.
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą z ♙♙ pionkami!

11.     ♕♙♙     Hetman z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem z ♙♙ pionkami!

12.     ♖♖♙♙     Dwie wieże z pionami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖♖ dwiema wieżami z ♙♙ pionkami!

13.     ♖     Wieża i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą wśród innych figur!

13.     ♕     Hetman i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem wśród innych figur!

15.     ♖♖     Dwie wieże i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖♖ dwiema wieżami wśród innych figur!

16.     ♙♙     Pionki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♙♙ pionkami i ♔ królem!

17.     ♗♗     Para gońców.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗♗ para gońców!

18.     ♘♘     Dwa skoczki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♘♘ dwoma skoczkami!

19.     ♗♘     Goniec i skoczek.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗ gońcem i ♘ skoczkiem!

20.     ♗♗♙♙     Para gońców z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗♗ parą gońców z ♙♙ pionkami!

21.     ♘♘♙♙     Dwa skoczki z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♘♘♙♙ dwoma skoczkami z pionkami!

22.     ♗♘♙♙     Goniec i skoczek z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗ gońcem i ♘ skoczkiem z ♙♙ pionkami!

23.     ♙♙     Pionki wśród figur.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♙♙ pionkami wśród figur!

24.     ♗♗ Parą gońców wśród figur.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗♗ parą gońców wśród figur!

25.     ♘♘     Dwa skoczki wśród figur.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♘♘ dwoma skoczkami wśród figur!

26.     ♗♘     Goniec i skoczek wśród figur.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♗ gońcem i ♘ skoczkiem wśród figur!

27.     ♕♖     Hetman i wieża.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♖ wieżą!

28.     ♕♕     Dwa hetmany.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕♕ dwoma hetmanami!

29.     ♕♖♙♙     Hetman, wieża, pionki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♖ wieżą z ♙♙ pionkami!

30.     ♕♕♙♙     Dwa hetmany z pionkami.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕♕ dwoma hetmanami z ♙♙ pionkami!

31.     ♕♖     Hetman, wieża i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♖ wieżą wśród innych figur!

32.     ♕♕     Dwa hetmany i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕♕ dwoma hetmanami wśród innych figur!

33.     ♖♗     Wieża i goniec.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♗ gońcem!

34.     ♖♗♙♙     Wieża, goniec, pionki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♗ gońcem z ♙♙ pionkami!

35.     ♖♗     Wieża, goniec i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♗ gońcem wśród innych figur!

36.     ♖♘     Wieża i skoczek.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♘ skoczkiem!

37.     ♖♘♙♙     Wieża, skoczek, pionki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♘ skoczkiem z ♙♙ pionkami!

38.     ♖♘     Wieża, skoczek i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♖ wieżą i ♘ skoczkiem wśród innych figur!

39.     ♕♗     Hetman i goniec.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♗ gońcem!

40.     ♕♗♙♙     Hetman, goniec, pionki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♗ gońcem z ♙♙ pionkami!

41.     ♕♗     Hetman, goniec i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♗ gońcem wśród innych figur!

42.     ♕♘     Hetman i skoczek.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♘ skoczkiem!

43.     ♕♘♙♙     Hetman, skoczek, pionki.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♘ skoczkiem z ♙ pionkami!

44.     ♕♘     Hetman, skoczek i figury.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, ♕ hetmanem i ♘ skoczkiem wśród innych figur!

45.     ♗♗♗     Wiele gońców.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gdy posiadasz co najmniej ♗♗♗ 3 gońce!

46.     ♘♘♘     Wiele skoczków.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gdy posiadasz co najmniej ♘♘♘ 3 skoczki!

46.     ♕♕♕     Wiele hetmanów.
Zamatuj ♚ króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gdy posiadasz co najmniej ♕♕♕ 3 hetmany!