9.     Daj mata!     Matują określone zestawy szachowych bierek.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć za pomocą określonego zestawu bierek.

 

1.         Samotna wieża.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i królem!

2.         Dwie wieże.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwiema wieżami!

3.         Samotny hetman.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i królem!

4.         Goniec.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i królem!

5.         Skoczek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, soczkiem i królem!

6.         Wieża z pionami.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą z pionkami!

7.         Hetman z pionami.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem z pionkami!

8.         Pionki.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, pionkami i królem!

9.         Para gońców.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, para gońców!

10.         Dwa skoczki.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, dwoma skoczkami!

11.         Goniec i skoczek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, gońcem i skoczkiem!

12.         Hetman i wieża.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i wieżą!

13.         Wieża i goniec.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i gońcem!

14.         Wieża i skoczek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, wieżą i skoczkiem!

15.         Hetman i goniec.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i gońcem!

16.         Hetman i skoczek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika, w określonej ilości posunięć, hetmanem i skoczkiem!