10.     Daj mata!     Różne ilości bierek szachowych.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

1.     5 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności najwyżej 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

2.     6 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności najwyżej 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

3.     7 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności najwyżej 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

4.     8 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności najwyżej 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

5.     9 – 12 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 9 – 12 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

6.    13 – 16 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 13 – 16 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

7.     17 – 18 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 17 – 18 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

8.     19 – 20 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 19 – 20 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

9.     21 – 22 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 21 – 22 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

10.     23 – 24 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 23 – 24 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

11.     25 – 26 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 25 – 26 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

12.     27 – 28 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 27 – 28 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

13.     29 – 30 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 29 – 30 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

14.     31 – 32 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 31 – 32 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!