10.     Daj mata!     Różne ilości bierek szachowych.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.

 

1.         Do 8 bierek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności najwyżej 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

2.         9 – 12 bierek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 9 – 12 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

3.         13 – 16 bierek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 13 – 16 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

4.         17 – 20 bierek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 17 – 20 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!

5.         21 – 32 bierek.    Daj mata!
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 21 – 32 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 bierek!