Tydzień 13, część 5.     Zadania.    

Bierki szachowe gotowe do walki. Zdjęcie Mikołaja Sobolewskiego - ucznia Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Bierki szachowe gotowe do walki. Zdjęcie Mikołaja Sobolewskiego – ucznia Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

    Od 17 do 20 bierek.    Daj mata!

zadanie 1

Rozwiązanie, mat.

 

 

 

 

 

 

Jan Frank

Rysunek – Jan Frank (Społeczna Szkoła Podstawowa SE w Gorzowie Wlkp.). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Mat w 1 posunięciu – zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9
zadanie 10 zadanie 11 zadanie 12 zadanie 13 zadanie 14
zadanie 15

Mat w 2 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 zadanie 11 zadanie 12 zadanie 13

Mat w 3 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3, zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7, zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10zadanie 11zadanie 12, zadanie 13 zadanie 14, zadanie 15zadanie 16, zadanie 17, zadanie 18, zadanie 19, zadanie 20, zadanie 21, zadanie 22 zadanie 23 zadanie 24, zadanie 25

11301314_694292097344052_1525414015_n

Bierki szachowe. Zdjęcie Małgorzaty Banaś – uczennicy Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

Mat w 4 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5zadanie 6, zadanie 7, zadanie 8,
zadanie 9, zadanie 10, zadanie 11, zadanie 12, zadanie 13,
zadanie 14

Mat w 5 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3, zadanie 4

Autor - Maks Kleczkowski (uczeń szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu im. Orlat Lwowskich).

Autor – Maks Kleczkowski (uczeń szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu im. Orlat Lwowskich).

Mat w 6 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2, zadanie 3

Mat w 7 posunięciach – zadanie 1

Mat w 8 posunięciach – zadanie 1

Mat w 2 posunięciach:

Mat w 2 posunięciach:

Mat w 3 posunięciach:

Mat w 3 posunięciach:


Klara Kołakowska. KRÓLEWSKA GRA - SZACHY

Wernisaż wystawy pokonkursowej KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, 10.11.2015, MDK Śródmieście Wrocław. Fot. Beata Bombała.

Tydzień 13, część 4. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 14, część 1.