16.     Daj mata!     Różne ilości bierek szachowych.     Zadania utworzone.

Zadania szachowe, w których należy dać mata w określonej ilości posunięć, gdy na szachownicy znajduje się określona ilość bierek.
W tym zbiorze znajdują się zadania, które nie są oficjalnie opublikowanymi kompozycjami oraz nie pochodzą bezpośrednio z partii szachowych.
Zbiór ten zawiera zadania, które:
– pochodzą z szachowych partii, ale mają mniej lub bardziej zmienioną pozycję,
– pochodzą z różnych stron internetowych,
– zostały utworzone z bardziej złożonych zadań,
– zostały utworzone przeze mnie,
– nie mają określonego źródła.

1.     31 – 32 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 31 – 32 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

2.     29 – 30 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 29 – 30 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

3.     27 – 28 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 27 – 28 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

4.     26 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 26 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

5.     25 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 25 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

6.     24 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 24 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

7.     23 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 23 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

8.     22 bierki.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 22 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

9.     21 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 21 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

10.     20 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 20 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

11.     19 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 19 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

12.     18 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 18 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

13.     17 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 17 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

14.    16 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 16 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

15.    15 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 15 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

16.    14 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 14 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

17.    13 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 13 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

18.     12 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 12 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

19.     11 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 11 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

20.     10 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 10 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

21.     9 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 9 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

22.     8 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 8 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

23.     7 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 7 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

24.     6 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 6 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!

25.     5 bierek.
Zamatuj króla przeciwnika w określonej ilości posunięć, w obecności 5 bierek, przy współdziałaniu co najmniej 3 figur!