23.     Reguły zaawansowane.

Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrozumienie bardziej złożonych reguł gry szachowej: promocji pionka, bicia w przelocie, roszady, braku siły matującej, pata, trzykrotnego powstania identycznej pozycji, wiecznego szacha.

1.     Promocja pionka.
Zbiór zadań szachowych przedstawiających wykorzystanie promocji ze zwróceniem szczególnej uwagi na zastosowanie słabych promocji.

2.     Bicie w przelocie.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrozumienie i stosowanie bicia w przelocie.

3.     Roszada.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające stosowanie roszady.

4.     Brak siły matującej.
Zadania szachowe, w których najważniejszym momentem jest osiągnięcie remisu poprzez uzyskanie braku materiału matującego.

5.     Zgoda na remis.
Zadania szachowe, w których najważniejszym momentem jest osiągnięcie remisu poprzez uzyskanie materiału nie dającego praktycznych szans na zwycięstwo i w efekcie tego zgodzenie się na remis.

6.     Pat.
Zestaw zadań szachowych prezentujących wykorzystanie motywów patowych.

7.     Trzykrotne powstanie identycznej pozycji.
Zestaw zadań szachowych prezentujących wykorzystanie możliwości trzykrotnego pojawienia się identycznej pozycji.
Ten zestaw zadań od dawna znajdował się w treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale do zbioru zadań został dołączony dopiero 5.12.2022.

8.     Wieczny szach.
Zestaw zadań szachowych prezentujących zastosowanie wiecznego szacha.
Ten zestaw zadań od dawna znajdował się w treści Interaktywnego Podręcznika Szachowego, ale do zbioru zadań został dołączony dopiero 5.12.2022.