18.     Reguły zaawansowane.

Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrozumienie bardziej złożonych reguł gry szachowej: promocji pionka, bicia w przelocie, roszady, braku siły matującej i pata.

 

1.         Promocja pionka.    Podstawy.
Zbiór zadań interaktywnych przedstawiających wykorzystanie promocji ze zwróceniem szczególnej uwagi na zastosowanie słabych promocji.

2.         Bicie w przelocie.    Podstawy.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające zrozumienie i stosowanie bicia w przelocie.

3.         Roszada.    Podstawy.
Zadania i ćwiczenia sprawdzające i utrwalające stosowanie roszady.

4.         Brak siły matującej.    Podstawy.
Zadania interaktywne, w których najważniejszym momentem jest osiągnięcie remisu poprzez uzyskanie braku materiału matującego.

5.         Pat.    Podstawy.
Zbiór zadań interaktywnych prezentujących wykorzystanie motywów patowych.