Tydzień 5.     Posunięcia specjalne.

 

    Część 2.     pionek,pionek, ruchomy obrazek,     Bicie w przelocie.    

Bicie w przelocie. Rysunek - Zuzanna Wojtala.

Bicie w przelocie. Rysunek – Zuzanna Wojtala (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

     Bicie w przelocie.bicie w przelocie    Podstawy.

zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4

Bajkowy Świat Szachów

Bajkowy Świat Szachów.

W zapisie szachowym (po nazwie pola) dopisujemy: e.p. – skrót od: en passant.

zadanie 5 zadanie 6

Bajkowy Świat Szachów

Praca z konkursu plastycznego „Bajkowy Świat Szachów”, który odbył się w 2018 roku. Konkurs zorganizowany został przez czasopismo „Mat” i projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” Polskiego Związku Szachowego.

Wykorzystanie bicia w przelocie:

Mat w 1 posunięciu – zadanie 1 zadanie 2

Mat w 2 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5 zadanie 6 zadanie 7 zadanie 8 zadanie 9 zadanie 10 zadanie 11

Bicie w przelocie. Rysunek - Magdalena Owsiany.

Bicie w przelocie. Rysunek – Magdalena Owsiany (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Mat w 3 posunięciach – zadanie 1 zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4 zadanie 5

Mat w 4 posunięciach – zadanie 1

Mat w 5 posunięciach – zadanie 1

W roku 1490 wprowadzono regułę bicia w przelocie (e.p.), gdyż według dawniejszych zasad pionki mogły poruszać się zawsze tylko o jedno pole i w związku z tym nie mogły bezkarnie się wymijać, a po umożliwieniu ruchu o dwa pola pionkom położonym na polach startowych, takie bezkarne wyminięcie mogłoby się zdarzyć…

Obecne przepisy (Kodeks Szachowy) tak opisują bicie w przelocie:
Pionek, który właśnie przesunął się o dwa pola z pozycji wyjściowej, może zostać zbity przez pionka przeciwnika zajmującego pozycję w tym samym rzędzie i na sąsiedniej kolumnie tak, jakby został przesunięty o jedno pole. Takie bicie może być wykonane tylko bezpośrednio po przesunięciu pionka przeciwnika i nazywa się „biciem w przelocie” (francuskie określenie „en passant”, skrót e.p.).

szachy owady

Tydzień 5, część 1. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 5, część 3.