Tydzień 6.     Remis.

 

    Część 2.     Pat.    

Maria Szewczyk

Rysunek – Maria Szewczyk (14 lat, Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

    Pat.    Podstawy.

zadanie 1
Jakie posunięcie należy białymi wykonać w tej trudnej sytuacji?
Animacja.

Pat. Rysunek - Zuzanna Wojtala.

Pat. Rysunek – Zuzanna Wojtala (uczennica Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu).

Partia kończy się remisem, gdy zawodnik będący na ruchu nie może wykonać żadnego prawidłowego posunięcia, a jego król nie jest szachowany.

Taką pozycję określa się słowem „pat”.

 

 

Przeglądnij partię!

Hanna Markiewicz

Rysunek – Hanna Markiewicz (6 lat, Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

Doprowadź do remisu – zadanie 2 zadanie 3 zadanie 4

Mat w 2 posunięciach – zadanie 1

 

Dariusz Ostrowiecki

Rysunek – Dariusz Ostrowiecki (7 lat, Szkoła Podstawowa nr 90 we Wrocławiu). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015. Fot. Anna Szuleszko.

studium 1 Remis.

studium 2 Remis.

studium 3 Remis.

studium 4 Remis.

Studium 5. Remis.

Studium 6. Remis.

 

 

Znajdź, jak białe osiągnęły remis!

Znajdź, jak czarne osiągnęły remis!

Daj pata w 1 posunięciu! (zrób te zadania, by podczas gry nie dawać takich patów…).

 

 

Wściekła wieżazadanie 1

Wściekły hetman – zadanie 1

Wściekły goniec – zadanie 1

 

Rysunek – Eryk Celej (12 lat, Zespół Szkół Publicznych w Żyrardowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Rysunek – Eryk Celej (12 lat, Zespół Szkół Publicznych w Żyrardowie). Konkurs KRÓLEWSKA GRA – SZACHY, MDK Śródmieście Wrocław, listopad 2015.

Tydzień 6, część 1. poprzednia strona    |    następna strona Tydzień 6, część 3.