Elementarz.     Wykonaj wieżą wiązanie!

1
Wykonaj białą wieżą związanie pionka!

zadanie 1

2
Wykonaj wieżą związanie pionka!

zadanie 2

3
Wykonaj wieżą związanie skoczka!

zadanie 3

4
Wykonaj wieżą związanie gońca!

zadanie 4

5
Wykonaj białą wieżą związanie czarnej wieży!

zadanie 5

6
Wykonaj białą wieżą związanie hetmana!

zadanie 6

7
Wykonaj wieżą związanie skoczka!

zadanie 7