Pokaż wszystkie ruchy wieży!

1
Wykonaj wieżą kolejno obydwa możliwe posunięcia!

zadanie 1

2
Wykonaj wieżą kolejno 5 możliwych ruchów!

zadanie 2

3
Wykonaj wieżą kolejno obydwa możliwe posunięcia!

zadanie 3

4
Wykonaj wieżą kolejno obydwa możliwe posunięcia!

zadanie 4

5
Wykonaj wieżą kolejno 6 możliwych posunięć!

zadanie 5

6
Wykonaj wieżą kolejno 6 możliwych ruchów!

zadanie 6

7
Wykonaj wieżą kolejno 7 możliwych posunięć!

zadanie 7

8
Wykonaj wieżą kolejno 8 możliwych posunięć!

zadanie 8

9
Wykonaj wieżą kolejno obydwa możliwe posunięcia!

zadanie 9

10
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia wieży!

zadanie 10

11
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia czarnej wieży!

zadanie 11

12
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia wieży!

zadanie 12

13
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia wieży!

zadanie 13

14
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia czarnej wieży!

zadanie 14

15
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia białej wieży!

zadanie 15

16
Wykonaj kolejno wszystkie możliwe posunięcia białej wieży!

zadanie 16